Еднопоясен гроздов молец Еднопоясният гроздов молец (Еupoecilia ambiguella)  е разпространен в цяла Европа с изключение на северните страни. В България се среща в лозовите насаждения по Черноморското крайбрежие и в някои други райони на страната. Във Варненско, Сливенско и Ямболско плътността му често превишава плътността на шарения гроздов молец.

Пеперудата има охреножьлти предни крила с напречен тъмнокафяв до черен пояс по средата, разширяващ се към предния ръб. При размах на крилата достига 14-16 мм дължина. Яйцето е овално, сиво-жълто или светложълто, с диаметър 0,6-0,9 мм. При развитие на зародиша в него се наблюдават оранжево-червени ивици и петна, които могат да се използват за определяне момента за борба с някои инсектициди. Младата гъсеница е белезникава до белезникавокремава, а възрастната - бледорозова до бледооранжева. Главата, гръдният щит и гръдните крака са черни, гръдният щит е с ясно изразен шев. При хранене с грозде с тъмночервено месо и сок гъсениците са кафяво-червени или виолетово-кафяви. Дължината на гъсеницата е 12-16 мм Какавидата от начало е светло-кафява с слаб оранжев оттенък, а по-късно цветът и става оранжево-кафяв, 6-9 мм.

Еднопоясният гроздов молец развива две поколения годишно и зимува като какавида под кората на лозовите растения. Летежът на пеперудите от първо поколение започва през третото десетдневие на април и продължава до втората половина на юни. Пеперудите са полово зрели, но изискват относителна влажност на въздуха над 70%. Яйцеснасянето започва около една седмица след имагиниране при температура над 14-15°С след залез слънце и в ранните утринни часове и при висока влажност на въздуха.

Яйцата са снесени поединично по цветните бутони и прилистнициге, а рядко и по други зелени части на растенията. Една пеперуда снася от 18 до 70 яйца. При средна денонощна температура 16,8°С яйчният стадий е 9-11 дни. Излюпването на гъсениците започва около 15-25 май, но е масово през първата половина на юни. Гъсениците изгризват вътрешността на цветните бутони и ги оплитат с копринени нишки. След завършване на развитието си какавидират главно по местата на повредата и по листата. Какавидният стадий продължава 8-15 дни. Летежът на пеперудите от 2 поколение започва в края на юни и продължава До първата половина на август. Пеперудите снасят яйцата си по ягоридата, по зазряващите и узрелите вече зърна и по дръжките на зърната. Една пеперуда снася 20-43 яйца. Повредите по ягоридата, зазряващите и узрелите зърна създават условия за развитие на причинители на гниене.

Борба с еднопоясен гроздов молец

Борбата се провежда както срещу шарения гроздов молец.