Доматен миниращ молец – TUTA absoluta- гъсеницата минира листата, стъблата и се вгризва в плода на доматите, като причинява значителни загуби  от доматената реколта в оранжерии и на открито. Щетите могат да унищожат напълно реколтата. TUTA absoluta   е изключително опасен листоманиращ молец, който напада най-силно доматите. Видът е намиран също по патладжан, пипери картофи, както и по други култури и диви растения от сем. Solanceae. Доматеният миниращ молец произхожда от Южна Америка и през последните десет години се е разпространила в голяма част от континента. В Европа видът за първи път е установен в Каталуния през 2007 г.,през 2008 г освен Испания има огнища и в Мароко и Алжир. През 2009 г в Южна Франция, Италия, Румъния , а у нас през 2009 г. с помоща на ферпмонови уловки в Пловдивски и Пазарджишки райони и на стоковата борса в Слатина в София. Видът има способност към бързо намножаване. В зависимосто от температурата резвитието на едно поколение да продължи  от 29-38 дни, което позволява на неприятеля много бързо да се намножи. Гъсениците не изпадат в диапауза за дълго ако има достатъчно храна. Една женска снася над 260 яйца, които разполага по надземните части на растението. Гъсеницата се храни като минира листата, стъблото или плода, но обикновено напуска мината за да какавидира. Понякога гъсеници от последната възраст могат да се открият извън мината или плода. Какавидирането става в почвата, както и на повърхността на листата или в мината. Видът зимува като яйце, какавида  или възрастно. Пеперудите са активни през ноща, а през деня се крият между листата.Борба срещу доманения миниращ молецВсички надземни части на растението и във всяка една фенофаза могат да бъдат нападнати от доматения миниращ молец. В оранжериите условията позволява непрекъснато развитие на наприятеля и като резултат могат да се открият всички стадии на болестта по време на целия вегетационен сезон. Гъсениците предпочитат най-много листата и стъблата, но могат да се открият също в или под китката с плодове, и в самия плод; малки кепчинки от екскременти се намират често около входа. Симпотими за наличие на молеца са мините с форма на безцветни петна по листата, в които могат да се видят гъсеници и черни гранулирани екскрименти. При силно нападение листата изцяло загиват, докато минирането на стъблото причинява деформация на растението. Повредите по плодовета предостаят възможност за развитие на болести, причиняващи загниването им. Изплозването на фермонови уловки при достатъчно висока плътност е сигурен метод за навременното откриване наличието на мъжки пеперуди. Борбата с миниращия молец е много трудна, но могат да бъдат прилагани различни стратегии за контрол. Изплозването на феромонови уловки е сигурен метод за откриване на наличието на Tuta absoluta. Данните от феромоновите уловки дават навременна информация за нападението и също така предупреждават за наличие на слаба популационна плътност, за да се вземат мерки преди сериозното размножаване на неприятеля. Феромонови водни уловки се използват и за намаляване на поплуцията. Биоинсектицидът Bacillus thuringiensis var.kurstaki е показал задаволителен ефект срещу лаврите на Tuta absoluta в Испания. Химическата борба с инсиктициди е била главно средство за контрол след съобщаването й в Южна Америка. В Бразилия прозиводителите на домати са провеждали до 36 инсектицидни третирания на сезон за борба с неприятеля, но честата им употреба е довела до развиване на устойчивост. В Испания ефективни срещу лаврения стадий на Tuta absoluta са инсектициди на база: imidacloprid/имидаклоприд/, indoxacard /индоксакарб/ и spinosad /спиносад/.