За някои райони на страната антракнозата по малината е една от най-важните болести по малината, но напада и къпината и особено сортовете с шипчета по стъблата. Забележими повреди причинява само в райони с изобилна влага.

Причинител на болестта Антракноза по малината е гъбата Gloesporium venetum, която се развива предимно по леторастите, а по-рядко по плодните пъпки, листата и плодовете. По заразените леторасти сe появяват кръгли, слабо вдлъбнати петна с виолетов венец. Някои от заразените леторасти се пречупват, а заразените плодни пъпки опадат, а завръзите и плодовете остават дребни и с белезникав налеп или изсъхват. Гъбата зимува нападнатите растителни части. Издънките стават по-чувствителни към зимните студове и летните засушавания. Устойчиви на болестта са сортовете Малборо и Нюбург.

Борба с антракнозата по малината

За ограничаване на антракнозата по малината трябва да се отглеждат устойчиви сортове. За създаване на нови насаждения трябва да се използва здрав посадъчен материал. Необходимо е внимателно изрязване и унищожаване на нападнатите издънки.

Препоръчва се ранно пролетно пръскане на малините с бордолезов разтвор - 1 % и вегетационни пръскания през 10-12 дни. Първото пръскане се извършва при дължина на леторастите 15-30 см, а останалите продължават до ограничаване развитието на болестта с широкоспектърни препарати - Топсин М 70 ВП - 0,1%.

Вижте още:

Ръжда по крушата

Бели листни петна по ягодата - най-вредоносна болест по ягодата

Крушова дървеница - Stephanitis pyri F.