Тулузка гъска

Тулузка гъскаПроизхожда от района на гр. Тулуза, Южна Франция. Оперението е сиво, тялото е дълго, добре развито, ниско, с двойни гънки на кожата по корема, гръдната кост е права, опашката е хоризонтална. Оперението е сиво, подобно на оперението при Дивите гъски. Тулузките гъски тежат 8 кг, а гъсоците - 9 кг. Носливостта достига 30 яйца с маса 150-170 г. на яйце. Оплодяемостта на тази порода гъски е ниска. При принудително угояване може да се получи 800-1000 гр. черен дроб.

Породата е използвана широко за подобряване на други породи гъски. В България е внасяна и е оставила следи.

Ланденска гъска

Ланденска гъска е създадена във Франция от тулузката гъска. Цветът на оперението по крилата и гърба е сиво-кафяв, а по корема - бял. Гъските тежат около 7 кг, а гъсоците - над 8 кг. През първата година снасят 25-28 яйца, а през втората - около З0. От тях се получават по 20 гъсета. Ланденските гъски се угояват лесно за уголемен черен дроб. Средната маса на черния дроб е около 700-800 г. С тази порода гъски се работи успешно и тя се усъвършенства. Създадено е чисто бяло отродие.

В нашата страна ланденската гъска е внасяна и кръстосвана с местната бяла бенковска гъска.

Емденска гъскаЕмденска гъска

Емденската гъска е ценна тежка порода с бял цвят на оперението. Произхожда от Германия, района на гр. Емден и гр. Бремен. Птиците са с висока жива маса - 9 кг при гъските и 10 кг при гъсоците. Годишната носливост е 30-40 яйца с маса на едно яйце 180-220 г. Тази порода гъски е подходяща за принудително угояване за черен дроб. Масата на черния дроб достига около 500 гр. Емденската гъска е подходяща за добиване на пух поради голямата повърхност на тялото.

Рейнска гъска

Рейнската гъска е създадена в Германия. Гъските са бели и тежат 5-6 кг, а гъсоците - 6-7 кг. Носливостта е висока - 50-60 яйца с оплодяемост 75 до 90%. Широко разпространена е по света. Рейнската гъска е подходяща за получаване на гъше месо. При принудително угояване дава около 400 г. черен дроб. Гъски от тази порода са внасяни в България.

Бенковска бяла гъска

Бенковска бяла гъска е единствената българска порода. Създадена е чрез кръстосване на местни породи гъски от района на гр. Бенковски (област Пловдив), с тулузка, бяла унгарска, емденска, рейнска гъска. Оперението е бяло, но се срещат птици с леко сиво оцветяване по крилата. Гъските тежат 5-5,5 кг, гъсоците - 5,5-7 кг. Средната носливост достига 20-25 яйца. Бенковска бяла гъска е подходяща за принудително угояване за получаване на черен дроб. Добивът е 400-500 г. висококачествен черен дроб.

Тулузка гъска

{youtube}ItvWPMW7RWE{/youtube}