Най-простият и най-евтиният начин за люпене на яйца от всички категории птици е люпенето под квачка. За квачка се използва кокошка, която след дълго снасяне проявява инстинкт за насаждане. Тези птици неохотно излизат от гнездото. Ако те се поставят в гнездо, не бягат, а лягат и издават характерни звуци на квачка.

От кокошките за мътене най-добри са тези от местните породи и отродия. Тъй като в нашата страна те почти са изчезнали, а широко са разпространени специализираните породи и хибриди кокошки, най-добър инстинкт към мътене имат кокошките за месо (бройлерно направление) и кокошките за яйца и месо - нюхемпшир, старозагорска червена. Много рядко се разклопват птиците от породата Легхорн - те са и лоши мътачки.

Птица, която може да бъде „научена" да мъти и която е отлична мътачка, е пуйката. Затова пуйката се нарича още „жив инкубатор". Може да се застави да мъти не само пуйката, но и пуякът. За тази цел в гнездото се слагат няколко яйца, поставя се пуйката и се загражда, за да не може да става и да излиза - трябва да лежи. Пуска се само по време на хранене и после пак се връща. След 2-3 дни пуйката става вече мътачка - тя събира яйцата под тялото си. Тези яйца се махат и се поставят онези, които ще бъдат люпени - кокоши, пуйчи, от патици, гъски и др.

Квачката трябва да закрива под себе си всички яйца. Броят на яйцата, които може да се поставят под нея, зависи от размера на птицата и от размера на яйцата. Под кокошката се поставят 15-17 кокоши яйца, а под пуйката 21-25 броя.

През първите два дни квачката не трябва да се безпокои, даже и ако не излиза от гнездото да се храни. В следващите дни квачката се пуска от гнездото 1-2 пъти на ден по 10 мин. Ако не излиза от гнездото, тя трябва да се занесе до хранилката и поилката и това се повтаря, докато не започне да яде сама. Напускайки гнездото, квачката обикновено се безпокои и се връща към него. Ако обаче не се върне след 20-30 мин., тя трябва да се постави в гнездото.

През втората половина на мътаческия период (след 16 денонощия) кокошката по-често напуска гнездото и за по-продължително време. Това не е опасно, тъй като развиващите се ембриони вече сами отделят топлина.

Залагането на яйцата и квачката (насаждането) става вечерно време. На топло, затъмнено място се слага сандъче, застлано с чиста слама или с меко сено, в което се поместват яйцата и квачката. Поставянето на две квачки една до друга е недопустимо - те се безпокоят една друга. Това е възможно само в добре преградени гнезда. Необходимо е да се провери дали всички яйца са покрити - непокритите се отделят.

На квачката е необходимо да се дава на разположение както храна, така и вода и пясък. В сандъче. поставено на сухо място, се насипва дървесна пепел.

При излизане на птицата от гнездото то трябва да се почиства и да се проверява състоянието на яйцата. Пукнатите и силно замърсените яйца се махат.

След 20-ия - 21-ия ден пилетата се излюпват. Продължителността на люпене зависи от породата на яйцата от породите за месо се люпят по-дълго. Излюпените пилета трябва да се изсушават под квачката. След това те се отделят от квачката и се поставят в сандъче на топло и сухо място, докато се излюпят всички пилета.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на пуйки през есента и зимата

Плимутрок (Plymouth Rock) – порода кокошки за месо

Значение и потребности на птиците от витамини

Отбор и преценка на яйцата за люпене