Породата Плимутрок е създадена в САЩ около средата на XIX в. чрез кръстосване на кокошки от породата Доминиканска, Кохинхина и Брама. Наименованието си носи от гр. Плимут (щата Мичиган), в района на който е създадена тази порода кокошки.

Тялото на кокошките от порода Плимутрок е едро с овална форма. Гребенът е прост, околоушките са червени. Човката, краката и кожата са жълти. Гърдите са добре закръглени и дълбоки. По цвета на оперението има няколко разновидности. В миналото най-широко е разпространен Пъстрият (ивичест) плимутрок, на който всяко перо е оцветено с редуващи се напречни сиво-черни и бели ивици. По-късно чрез кръстосване с Бял легхорн и впръскване на кръв от Бял виандот в САЩ е създаден Белият плимутрок. Поради по-ценните си стопански качества, главно скорозрелост, растежни способности, усвояване на фуража, добри месодайни качества и задоволителна носливост, Белият плимутрок бързо е изместил Пъстрия.

Първоначално Белият плимутрок е създаден като общоползвателна порода за яйца и месо, но по-късно започна да се използва масово като майчина форма при производството на бройлери. Съвременните бройлерни линии се отличават с доста висока жива маса. На едногодишна възраст кокошките от порода Плимутрок достигат жива маса 3,6 кг, а петлите - 5,4 кг. Носливостта на тези линии е сравнително добра.

Белият плимутрок е широко разпространен в много страни, тъй като е една от основните породи в бройлерното производство. Белият плимутрок се цени много и поради бялото си оперение. Кръстоските между Белия плимутрок и Белия корниш за сега са най-качествените птици за промишлено кръстосване.

В миналото у нас са били внасяни кокошки и петли от Пъстрия плимутрок и са оставили известни следи в нашето птицевъдство (кръстоските с ивичестия плимутрок са известни у нас под името Яребати кокошки). По-късно в страната се внася Белият плимутрок. Кокошките от порода Плимутрок се използват като майчина форма при производството на бройлери.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Значение и потребности на птиците от витамини

Отбор и преценка на яйцата за люпене

Хранене на пилета бройлери

Видове фуражи за изхранване на птиците