Помещенията за отглеждане на носачки през зимата трябва да са ремонтирани, добре почистени и дезинфекцирани, да бъдат уплътнени. Това ще помогне да се осигури по-лесно нужната температура, особено в най-студените дни на годината и часове на денонощието. Добре е ако използваните помещения имат достатъчно прозорци, които освен за осветление, ще служат и за проветряване. В по-големи помещения при отглеждането на повече птици е добре да се поставят вентилатори, с които може да се осигурява много лесно и програмирано необходимият въздухообмен. През зимата въздухообменът трябва да се намали значително и да бъде около 1,5-2 куб. м на час за 1 кг жива маса (тегло) на птиците. Увеличението му е наложително, когато се наблюдава влошаване на въздушната чистота.

При определяне на броя на носачките в дадено помещение трябва да се има предвид, че оптималната гъстота при подово отглеждане е съответно 7, 6 и 5 броя на кв. м подова площ, съответно за яйценосно, общоползвателно и бройлерно направление. При използване на дворчета за разходка гъстотата може да се увеличи. Не бива да се пренебрегва и положителната роля на постоянната дебела постеля при всички категории птици. При добре заредена и поддържана постеля загубите на топлина намаляват близо два пъти в сравнение с тези при отглеждането без постеля. Наличието на добра постеля се отразява добре и на температурата и влагата в помещенията и улеснява проветряването им.

Най-благоприятната температура за носачките е в границите на 16-20 градуса. При нея те имат най-висока носливост с най малък разход на фураж за едно яйце. По-ниските температури водят до намаляване на продуктивността им и до увеличаване на разхода на фураж за единица продукция, което означава по-малка икономическа изгода.

Особено зле се отразява върху птиците, когато се съчетава с ниска температура и висока относителна влажност на въздуха в помещението. Като най-благоприятна за кокошките относителна влажност на въздуха се приема 60-70 на сто. Допустими са непродължителни отклонения при увеличение до 75 и намаление до 50 на сто.

Много важно е да не се забравя, че светлината оказва голямо влияние върху общото състояние на организма и продуктивността на птиците. Чрез нея може да се увеличи носливостта, да се намали разходът на фураж. Минималната продължителност на светлината за стимулиране на носливостта е 13 часа, а максималната е 16-17 часа в денонощието. През зимата, когато естествената продължителност на деня е твърде малка, се препоръчва допълнително осветление с електрически крушки с разчет по 3-4 вата на 1 кв. м подова площ. Те може да се включват вечер след мръкване, сутрин – преди разсъмване или поделено – и сутрин, и вечер.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Домашно приготвени фуражни смески за птици

Породи пуйки със стопанско значение

Тиф и пулороза по птиците

Угояване на гъски - някои препоръки