Да има гроздови борси за продажба на реколтата във всяка област в страната, където ще може да се осъществява контрол върху търговията, подобна идея лансира пред Агри. БГ Калин Иванов от Националното сдружение на българските лозари (НСБЛ). 

Целта е там да могат да продават само производители от областта, регистрирани  в Националния лозарски регистър, за който се борихме толкова години. Управлението на тези борси да бъде от съответните областни, регионални или национални браншови организации”, допълни още Иванов. 

По думите му на тези борси всеки стопанин след проверка в регистъра ще може да продава количество грозде, съотносимо с размера на стопанството му, както и от сортове, които фигурират в регистъра към насажденията му. 

Задължително ще е и членството в някоя браншова организации, защото така може да има самоконтрол на бранша. 
На гроздовите борси търговията на суровината ще се осъществява легално, като държавата получава всички отчисления, които се полагат. Така изрядните лозари ще бъдат стимулирани да работят, коментира още Калин Иванов. Лозарите се борят идеята за гроздовите борси да влезе и в новия проект на Закона за виното и спиртните напитки. 

Чрез специален дневник на самата борса пък ще може да се вписва количеството и вида грозде. Стопаните обаче няма да могат да продават неограничено  суровина, а само толкова, колкото би могло да се произведе в лозята им. След изчерпването на това количество, лозарят няма да може да продава грозде. 

“Днес търговци сключват договор с фермер за един декар лозе, взимат си зеленото картонче и продават неограничено количество грозде без касов апарат. И държавата губи, и лозарите, които работят на светло”, категоричен е Иванов. 

Под оценки на бранша подобни борси биха стрували на държавата около 5 млн. лева, но чрез създаването им сивият сектор в лозарството би се ликвидирал, а нелегалният внос на грозде от съседни страни, като Македония, Молдова и Румъния би намалял драстично.