Избор на място за пчелин
Изборът на подходящо място за пчелин е от голямо значение за неговата доходност. За мястото на пчелин от голяма важност е околната среда, и то най-вече каква медоносна растителност има в радиус до 2 км от пчелина.
В зависимост от големината му пчелинът може да бъде разположен в част от двора при жилището, в градина, на полето, в гората, стига да има условия за това. Най-удобни за пчелин са подходящите места извън селищата. Особено важно е това за по-големите пчелини.

При избор на място за пчелин трябва да се изхожда от наличната пчелна паша, а не от отдалечеността от населеното място. На отдалечения пчелин може да се направи постройка за битови нужди на пчеларя, за запазване на инвентара и центрофугиране на меда. Главното е да има достатъчна пчелна паша.

Когато ще се определи място за пчелин, трябва преди всичко да се изхожда от площта и характера на пчелната паша. За пълноценно използване на медоносната растителност от пчелите наложително е тя да не бъде по-далеч от два километра. Мястото, на което ще се разположат кошерите, трябва да е по възможност в центъра на района с медоносна растителност. То трябва да е достатъчно просторно, като на всеки кошер се осигури по около 2 кв.м. площ.

Медопродуктивността на растенията в района трябва да се има предвид при определяне броя на кошерите, които ще се поставят на това място. Практиката е показала, че колкото и да е богата пчелната паша в даден участък, броят на пчелните семейства не трябва да бъде повече от 50-80.
При избора на подходящо място за пчелин се вземат предвид и редица други изисквания. Големината на мястото се определя в зависимост от перспективата за увеличаване броя на пчелните семейства, както и от разпределението на културите - за цветна, зеленчукова, овощна градина и др.
Местността трябва да бъде запазена от ветрове. На ветровити места растенията излъчват по-малко нектар и прашец, а пчелите не могат да работят добре.

Слънчевите места всякога са за предпочитане пред сенчестите, които винаги биват по-хладни. Особено е важно кошерите да се огряват от слънцето в ранна сутрин, което подбужда пчелите към работа.
Подходящо за пчелин е това място, което осигурява добра паша за пчелните семейства за по-дълъг период. Пчелинът трябва да има източно или югоизточно изложение. Така се осигурява ранно огряване на входовете на кошерите. Не са подходящи често посещавани и шумни места, защото се безпокоят пчелите, а и може да бъдат ужилени минувачи.

За предпочитане са местата, където има целогодишно чиста вода. При липса на чиста вода и ако в пчелина няма постоянна поилка, пчелите летят за вода на далечни разстояния, губят се или донасят вода от замърсени водоизточници, откъдето могат да пренасят в гнездото зараза.

Ако местността е хълмиста, пчелинът не бива да се устройва в най-ниската част, например по реката, защото въздухът там винаги е по-влажен и хладен, заснежаването е по-голямо, слънчевото огряване - по-малко, по-бавно изсъхва теренът, а всичко това е неблагоприятно за доброто развитие на пчелните семейства.

Трябва да се подбира място, където не падат ранни есенни и късни пролетни мъгли, защото те, освен че задържат облитането на пчелите, създават и голяма влага в кошерите. Подпочвените води трябва да бъдат на дълбоко, защото ако са плитко, мястото е студено и задържа влага до късна пролет. Пчелинът трябва да е далеч от заводи за производство на захар, преработка на плодове, сладкарски произведения, винарски изби и др., тъй като през беритбени периоди пчелите се привличат от тези продукти, посещават предприятията и голяма част от тях загиват. Мястото трябва да е далеч от обори, от големи водни басейни, оживени пътища, жп гари и др.

След като се уточни мястото и се направи подробен план за пчелина, пристъпва се към неговото създаване. Най-напред трябва да се подготви теренът чрез подравняване, терасиране и други мелиоративни мероприятия. Разорава се почвата и се засяват растенията, които ще образуват чима на терена. Теренът се коси редовно, за да не пречи високата трева на летежа на пчелите. Засаждат се дървета или храсти за ориентация на пчелите и за украса на пчелина.

Тъй като невинаги може да се намерят подходящи, естествено защитени от вятъра места, налага се да се създаде защита на пчелина по изкуствен начин. Такава защита може да се осигури чрез създаване на ветрозащитна стена от дървесни и храстови видове. Те са източник на нектар и прашец, защита от достъп на животни, от злосторници, от навяване на сняг и др. За жива ограда може да се използват такива видове, които силно се разклоняват и имат бодли, добре са облистени и понасят резитба.
Зад оградата, откъм страната на постоянните ветрове, е добре да се издигне ветрозащитна стена от високи дървесни видове. Най-подходящи в това отношение са живите плетове, и то по възможност от иглолистни дървета, гъстата корона на които отбива вятъра не само лете, но и зиме. Такава жива ограда трябва да бъде от два или три реда дървета, посадени шахматно на 2-3 м разстояние.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Многокорпусен кошер - изграждане

Кошер Даданблат - какво представлява и от какво се състои

Пчелни индивиди