След определяне мястото за пчелин от значение е подреждането на самите кошери с пчели. Разположението на кошерите трябва да бъде такова, че да улеснява пчелите и майките да намират лесно собствените си семейства и да е удобно за работата на пчеларя. Най-добре е, ако мястото позволява, кошерите да бъдат разположени на по-голямо разстояние един от друг и между редовете. С това се избягват налитания и кражби, а оттам и семействата се предпазват от заболяване.

Подреждане на кошерите

Кошерите се подреждат в прави редове шахматно или групово. Подреждането трябва да става съобразно с терена и насажденията в него за ориентация на пчелите с оглед на удобство на пчеларя за пренасяне на инвентар от постройката до всеки кошер и по други съображения. У нас малко се практикува груповото разполагане на кошерите - по три в една група с разстояние между отделните групи съобразно с терена от 6 до 10 м и с ориентиране на входовете на отделните кошери в различни посоки.

Групите се нареждат до някои отличителни предмети:

  • - дървета,
  • - храсти,
  • - цветя,
  • - изкуствено поставени ориентири и др.

При груповото разположение на кошерите много важни са изложението на пчелина и посоката на вятъра.

Независимо от това, какъв ще бъде начинът на разположението на кошерите, те трябва да са поставени така, че да се огряват сутрин от слънцето, а в следобедните часове да бъдат в рядка сянка. Входовете на кошерите по възможност трябва да са обърнати към изгрева на слънцето.

Пчелните семейства не бива да са изложени на силно слънце, тъй като не е изключено през горещите дни новоизградените пити да се деформират. Горещината задържа пчелите, за да вентилират и да поддържат необходимата температура в кошера, с което се намалява броят на летящите пчели.

Когато мястото е с по-ограничени размери и пчеларят е принуден да разположи кошерите по-нагъсто, наложително е прилстната дъска или предната страна на всеки отделен кошер да се боядиса в различен цвят. За по-добра ориентация на младите майки, които ще излетят за съешаване, върху кошерите се поставят някакви предмети. При намалени разстояния кошерите трябва да се подредят шахматно, така че кошерите от предните редове да не пречат на полета на пчелите от кошерите от задните редове.

При настаняване на кошерите винаги трябва да се има предвид посоката на постоянните ветрове. Ако входовете са обърнати срещу вятъра, пчелите се задържат от летеж и вътрешността на кошерите винаги силно ще се охлажда.

Повреди в пчелните кошери причинени от мишки

Кошерите трябва да са поставени в хоризонтално положение със слаб наклон напред, което улеснява правилния градеж на питите. Те трябва да бъдат повдигнати от земята на 15-20 см, за да не се излагат семействата на влага, да не се обезпокояват от различни насекоми и животни и да не гният.

Пред всеки кошер трябва да има чиста площадка, за да може пчеларят да вижда какво изхвърлят пчелите отвътре и за улеснение на пчелите при летеж. Буренясването на кошерите ги затруднява и служи за скривалище на различни пчелни неприятели.

Номериране

Във всеки пчелин трябва да се водят бележки при извършването на различните прегледи. Това е необходимо, за да се знае винаги какво е състоянието на всяко пчелно семейство. Поради това всеки кошер трябва да има свой постоянен номер. Кошерът само носи номера, а номерът е всъщност на пчелното семейство и когато то се премести в друг кошер, премества се и старият му номер. Ето защо е нужно номерата да бъдат подвижни, но добре прикрепени към кошерите.

Поилката за пчелите

В пчелина трябва да се определи мястото и на поилката за пчелите. Тя трябва да се постави на най-слънчевото място и на завет, за да могат пчелите от ранна сутрин да я посещават. Пчеларският инвентар винаги трябва да бъде прибран и подреден на определено място. Подреждането и стопанисването му говорят за качествата на пчеларя.

Борба с вароатозата у пчелните семейства

В пчелина, обикновено около постройката, трябва да се засадят цветя и подходящи зеленчуци, които задоволяват естетическия вкус или потребностите на пчеларя и посещаващите го.

На всеки добре обзаведен пчелин трябва да има постоянна сграда или подвижна барака. Тя трябва да бъде направена в онази част на мястото, от която най-добре се вижда пчелинът, да не пречи на летежа на пчелите и от която да е удобно отиването до всеки кошер. Прозорците и вратите на тази постройка трябва да са уплътнени, за да не влизат пчели. Постройката трябва да е боядисана, за да дава приветлив вид както на пчелина, така и на околната среда.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

В пчелина през месец март

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

Вредители на восъчните пити - восъчни молци