Климатични особености на месец септември: Въпреки че септември е първият есенен месец, той е със сравнително високи температури. Средните месечни температури са: в Северна България - между 16 и 19 °C, в Тракийската низина - 18-19 °C, по Черноморието и долината на Струма - между 19 и 21°C. Абсолютните максимални температури през септември се държат много високи, като на много места надминават 40-41°C. Абсолютните минимални се понижават силно, като в много райони те са отрицателни. Валежите над по-голямата част от страната са слаби. В Северна България са между 30 и 50 л, по Черноморието - между 25 и 35, в Тракийската низина - 25-40 , във високите котловинни полета - 40-50, в долината на Струма около 30 л. Фенологичен календар: През септември продължават да цъфтят фуражният слънчоглед, солидагото, цикорията, астрите и мразовецът. Пчелите използват топлото време, за да разузнават наоколо и да търсят сладки сокове дини, грозде, окапали плодове и др. Състояние на пчелните семейства: Подбуждани от късната паша или от подхранването, майките усилено снасят яйца, като пилото се развива на 4-5 пити. Това есенно пило е много ценно, защото излюпените от него млади пчели ще заместят постепенно измиращите до зазимяването стари пчели. Работа на пчеларя: Той трябва да провери качеството на меда в гнездата и ако има манов или гроздов мед, да извади тези пити и да даде пити с нектарен мед или да подхрани пчелните семейства. Подхранването трябва да се извърши рано, за да могат семействата да развият повече пило през есента. Даденият сироп се преработва предимно от старите пчели, като по този начин се запазва от физиологично изтощение младите, с които семействата ще бъдат зазимени. Преди подхранването за запасяване гнездата се стесняват на тези пити, на които семейството ще зимува, за да се концентрира храната на тях.