От началото на 19-ти век, когато започва научно наблюдение и проучвания в областта на пчеларството, много европейски и североамерикански пчелари периодично се оплакват от драстични загуби на пчелни семейства, регистрирани след зимния период. Според специалистите в студения температурен пояс това е нормален феномен, свързан с продължителна и студена зима и слаба и неадекватна подготовка на семействата за зазимяване от страна на пчеларите.

След 2003 г. много от пчеларите в някои щати на САЩ започват да намират пчелните си кошери съвършено празни, в други са останали малко пчели (майките продължават да снасят яйца), в трети - пилото остава без пчели. Няма загинали пчели нито вътре в кошера, нито около него. Тяхното изчезване става в кратки срокове (почти внезапно).

При подготовка на семействата за зимата пчеларите не забелязват нищо особено. Тяхната сила съответства на дадения сезон, в който се намират. Кога и по какъв начин пчелите напускат кошерите, пчеларите не забелязват. Има достатъчно храна и тя остава дълго време в празните кошери. В някои пчелини по този мистериозен начин изчезват повече от 80% от семействата. По данни на проучване от пчелари в САЩ през зимния период 2006-2007г. загубите на пчелни колонии възлизат на 38%.

Подобни явления са наблюдавани в Белгия, Франция, Холандия, Гърция, Италия, Португалия и Испания, Швейцария и Германия. За Ирландия има съобщения за увеличение на загубите на пчелни семейства с 50%.

Най-често срещаната характеристика на феноменa “Синдром на празния кошер” в научната литература се свързва с:

 • Депопулация на семейството;
 • Бързината, с която става напускането на кошера от пчелите;
 • Отсъствие на умрели пчели в и около кошера.

Феноменът на напуснати (опразнени) кошери е забелязан в редица страни по света, като учените съобщават за някои странни особености на това явление, които могат да се обобщят така:

Преди да се случи т. нар. напускане на пчелите:

 • Недостатъчно количество пчели, които да обслужват пилото в семейството;
 • Подмяна на пчелите работнички с млади такива;
 • Особено поведение на пчелната майка;
 • Поемане с неохота на храната, осигурена от пчеларя и др.

В напуснатите колонии:

 • Медът, оставен в напуснатите кошери не се разграбва от останалите в пчелина семейства;
 • Върху питите не се развива восъчния молец и малкия кошерен бръмбар;
 • Има запечатано пило.

Поради тези особености, на това явление е дадено наименованието колапс на пчелните семейства (Colony Collapse Disorder - CCD).

Изказвани са много предположения за причините на тайнственото изчезване на пчелите, като например:

 • че CCD може да бъде свързан с намаляване на растителното разнообразие;
 • загубване на ориентацията под въздействието на излъчването на мобилните телефони и радиостанциите;
 • негативното въздействие на прашеца на генетично модифицираните селскостопански растения;
 • отрицателното въздействие на пестициди от групите на неоникотиноидите;
 • отслабване на пчелните семейства от вароатозата, причина за която се явява акарът Varroa destructor;
 • в последно време, някои, проведени на съвременно ниво изследвания дават основания да се свързва феномена с някои инфекциозни и инвазионни болести;
 • открити са много видове вируси (вирус на хроничния паралич по пчелите, вирус отговорен за деформацията на крилата, Кашмирски пчелен вирус), бактерии, гъбички и едноклетъчни организми. Особено внимание се отделя на новите причинители на азиатската нозема Nosema ceranae и израелският вирус на остър паралич по пчелите.
 • ВИЖТЕ ОЩЕ:
 • Злокачественият американски гнилец е най-упоритата заразна болест по пилото на пчелите
 • Пчелните семейства са в активно състояние през месец юли

 • Нозематозата - паразитна болест по пчелите