Аспергилозата е заразна болест на пчелите и пчелното пило, която се предизвиква от няколко вида плесени от род Аспергилус. Тези плесени са патогенни не само за пчелите, но и за други животински видове, включително и за човека, при който могат да предизвикат тежки, трудно лечими пневмонии. Те са широко разпространени в природата.
Пътища за разпространение на инфекцията

Тъй като спорите на плесента се образуват върху външната повърхност на тялото на ларвата или пчелата, те лесно се разпространяват и върху другите индивиди в кошера. И най-малкото движение на въздуха в кошера може да ги разнесе из цялото гнездо.От външната среда спорите на гъбичката се пренасят в гнездото от пчелите-работнички при посещението им върху цветовете на растенията или при снабдяване с вода. Значение имат и всички останали пътища за пренасяне на инфекцията, описани при другите гнилцови заболявания.
Признаци

В началото на заболяването, когато мицелът на плесента още не е проникнал на повърхността на тялото на болната ларва, признаците са трудно забележими. Налице е само по-активно движение на ларвата в килийката и промени в нормалното й разполагане. След смъртта на ларвата трупът става набръчкан, сегментацията му изчезва и той започва да се втвърдява. Само за 1-2 дни засегнато от аспергилоза пило се покрива с бял, жълто-зелен, сив или черен налеп от мицел. С узряването на ларвата тя става твърда, трошлива като мумия. Тъй като плесента от една ларва лесно прониква в съседните килийки с ларви, обикновено се наблюдават цели участъци от пило, засегнати от микоза (за разлика от аскосферозата, при която между болните има и здрави). При запечатаното пило тези участъци са добре видими - капачетата на килийките са покрити с плесента.
При засягане на възрастните пчели те стават неспокойни и често напускат гнездото. С напредване на болестта пчелите стават неподвижни и умират, захванати по предмети пред кошера. Коремчето е твърдо и лесно се отделя от трупа.
Мерки за профилактика и борба с аспергилоза

Пчелините да не се разполагат на влажни, сенчести места и такива с близка до повърхността подпочвена вода. Семействата да са добре затоплени. Кошерите да не се поставят направо на земята. При развило се заболяване от аспергилоза в по-голяма степен семействата трябва да се унищожат, тъй като спорите на плесента лесно попадат и в другите. Плесента е опасна и за човека. Затова се работи внимателно, най-добре с марлена превръзка на лицето. Специфични лекарствени средства срещу болестта аспергилоза няма.