Ябълката достига до 8 - 10 м височина. На подложка киселица корените и стигат до 20 - 75 см, а на слабо растящи подложки до 50 см. Само отделни корени стигат 2 - 3 метра. Ябълката живее до 60 - 80 години и плододава в продължение на 40 и повече години. Повечето сортове на слабо растящи подложки плододават на 2 - 3 година, а на силно растящи на 4 година. Едно възрастно дърво в зависимост от сорта може да даде 200 - 300 кг и повече плодове.
Изисквания към климата и почвата. Неподходящи са места с летни температури по високи от 33 градуса, тогава се явява слънчев пригор, плодовете узряват рано, месото е с брашнеста консистенция и не се съхраняват за дълго. У нас температури под - 32 гр не предизвикват измръзване на ябълката. Частични повреди от студ се получават при по-чувствителни сортове наскоро след засаждането им или след застаряване на дървото. Опасността от повреди от студ при ябълката у нас е по-голяма през началните фази на вегетацията. В зависимост от продължителността на застудяване силно набъбналите пъпки могат да се повредят от температура - 2,5 - до - 3,5 гр, цветовете при - 1,6 до -2,2гр, а младите завръзи от - 1 до -2 гр. Ябълката вирее на плодородни песъчливо-глинести и глинесто-песъчливи почви. Подходящи са и алувиално -ливадни и канелени горски почви. Ябълковите сортове биват: ренети - плодовете им имат сладко-кисел вкус, калвили - с по-малки или по-големи ребра, рамбури - много едри и с нееднакви половини.

Летни сортове: Най-ран Старк - американски сорт, дървото е средно силно, плододава към 4 година, родовито устойчиво на струпясване и средно на брашнеста мана, добър опрашител, плодовете са до средно едри, закръглено конични, основен цвят бледожълт, покривен до ярко червен, месото е сочно и ароматно, с приятен сладко-кисел вкус. Зреят към 10 юли и се съхраняват до 2 седмици след беритба, консумират се в прясно състояние.

- Мелред е канадски сорт, дървото е силно и плододава на 4 година, родовито, напада се от акари, но слабо от брашнеста мана. Плодовете са едри, кълбовидни, основен цвят жълтозеленикав, покривен-интензивно червен, с бяло и много сочно месо, ароматно, запазват се до 2 седмици след беритба.

- Боровинка или Шарламовски е стар руски сорт. Дървото е средно голямо, проражда на 4 - 5 година, устойчиво на струпясване, брашнеста мана и кафяво гниене. Плодовете са средно едри, симетрични, понякога с едва забележими ребра, светлозелени покрити с червени резки, месото е бяло фино, нежно, с приятен винено- кисел вкус. Зреят неедновременно в края на юли, изтрайват до 1 месец след беритба.

- Вилямова лятна - има умерен растеж, плододава на 5 година, родовита, но плодовете лесно опадват при настъпване на беритбена зрелост. Плодовете са едри, конусовидни до цилиндрични основен цвят зеленикав, покрит почти изцяло с размита червенина, месото е едрозърнесто, сочно, сладко-възкисело, вкусно. Зреят неедновременно през първото десетдневие на август.

Есенни сортове: Златна пармена - много разпространен сорт,дървото е умерено растящо, плододава на 5 година, не понася засушаване, страда средно от струпясване. Плодовете са средно едри, златистожълти, с пламтящи червени прекъснати ивици, месото е златисто, полухрупкаво, доста сочно,ароматно и сладко-възкисело. Зреят в края на август и началото на септември, изтрайват до януари, могат да се сушат или да се правят на сок.

- Макаун е американски сорт, дървото е с прибрана корона, плододава добре, устойчиво на болести. Плодовете са средно едри и красиви,удължено кълбовидни, интензивно тъмночервени, с характерен синкав оттенък, месото е бяло със съвсем слаб розов оттенък, много сочно, ароматично,с отлични десертни качества, зреят около средата на септември и се запазват до края на ноември.

Зимни сортове: Канадска ренета е английски сорт, дървото е голямо, с широка и рядка корона, плодовете са равномерно разпределени по клоните, плододава към 6 година, чувствително е на студ, устойчиво на струпясване. Плодовете са едри, с много широки ребра, зеленожълти, при съхраняване стават сламеножълти с ръждиви точки, месото е едрозърнесто, крехко, сладко, зреят през септември,в обикновени плодохранилища кожицата им се набръчква, изтрайват до края на февруари.

- Златна превъзходна е широко застъпен сорт, дървото е средно и с по-рядка корона, плододава на 4 година, родовито,средно чувсвително към струпясване, напада се от брашнеста мана, чувствителен е към серни и медни препарати. Плодовете са едри, продълговато конични, златистожълти, месото е плътно и хрупкаво, сочно с много аромат и сладост. Зреят от средата до края на септември и траят до февруари,с много добри десертни качества.

- Червена превъзходна - дървото е с широка и гъста корона, проражда късно към 6 година, редовно плододава, но е чувствително на струпясване и цвета към слани и ниски температури. Плодовете са едри, ребристи, зеленожълти с червен размит покривен цвят, месото е плътно, малко хрупкаво,сочно и нежно,рано добиват брашнеста консистенция, зреят през септември.

- Мутсу е японски сорт, дървото е силно растящо и с гъста корона, плододава предимно на къси плодни клонки, плодовете са много едри, жълтозеленикави със слабо порозовяване от огряваната страна, с добри вкусови качества.

- Тетовка -стар местен сорт, дървото е с кълбовидна корона, рядка, плододава към 3 година изобилно,листата лесно струпясват а плодовете стъклясват. Има средно едри, жълто червени на ивици плодове, месото е плътно, сочно, почти без аромат, има възкисел вкус, зреят от средата до края на септември и траят до края на март. Други известни сортове са: Жълт белфльор, Йорк империал, Стейман Уайнсеп, Старкримсон и др.