ягоди Плодовете на ягодата са богати на захар, скорбяла, плодови киселини и разнообразни минерални соли, но освен това съдържат и витамини, ензими и други съставни части, които подпомагат храносмилането и оздравяват храносмилателната система.

Избор на място за създаване на ягодово насаждение

Най-подходящи места за създаване на ягодово насаждение са проветривите, но защитени от силни ветрове терени със североизточно или северозападно изложение . За предпочитане са равните или слабо наклонени терени с осигурено напояване.

Почви подходящи за отглеждане на ягоди

Най-подходящи за отглеждане на ягоди са наносните, сивите горски делувиални почви, добре дренирани, слабо кисели с ниско ниво на подпочвените води.

Предпосадъчна подготовка на почвата

Предпосадъчната подготовка на почвата включва почистване от растителни отпадъци и инертни материали; подравняване; оран и торене.

Избор на посадъчен материал

Посадъчният материал трябва да е придружен от фитосанитарен паспорт и да е с гарантиран здравен статус. Добре развитият разсад ягоди е с дебелина на кореновата шийка 10-12 мм.

Засаждане на ягодите

Засаждането на ягодите зависи от климатичните условия на района.

Пролетно - март-април; при използване на добър разсад още първата година може да се получи добив.

Лятно засаждане на ягоди - през юни; през следващата година се получава нормален добив.

Есенно - 20 септември - 15 октомври; добивът през следващата година е под нормалния.

Схемите на засаждане на ягодите зависят основно от технологията на мулчиране на почвата - със слама или с черно фолио. Засаждането се извършва със садило без подрязване на коренчетата и много добро уплътняване на почвата.