плодове В началото на развитието на плодовете има голямо опадане на цветове и млади завръзи. Най-напред опадат дефектните цветове и неоплодените завръзи, а след това опадат оплодени завръзи. Опадането на оплодени завръзи се нарича физиологично или юнско опадане; при повечето овощни видове то протича главно през май и привършва към началото на юни. Опадането на оплодени завръзи се дължи на недостига на органични вещества за нормалното развитие на всички плодове. Не достигат органични вещества главно за развитието на зародиша на семето. В началото на вегетацията най-много органични вещества се изразходват за растежа на листата и леторастите. Недостигът на органични вещества, и то предимно на азотни пластични вещества, се явява главно вследствие на по-голямото им привличане и изразходване по това време от растящите млади листа и леторасти.

Останалите на дървото плодове след юнското опадане на завръзите засилват растежа си и претърпяват редица изменения: наедряване, изменяне на окраската, различни химични промени и т.н. Особено важни са химичните изменения, които стават в съдържанието на въглехидратите, киселините, дъбилните и пектиновите вещества, витамините, ароматичните вещества и др.

Месото на плода се състои главно от вода. На второ място идват въглехидратите (скорбяла и захари). При усиления си растеж плодовете са по-богати на скорбяла. По-късно, когато наближи времето за узряване, скорбялата започва да намалява, количеството на захарите се увеличава и през време на консумативната зрялост достига максимума си. След това, когато плодът презрее, количеството на захарите намалява вследствие на изразходването им при процеса на дишането.

Дъбилните вещества намаляват през време на узряването, вследствие на което плодовете губят тръпчивия си вкус. Пектиновите вещества също намаляват през време на узряването и особено след презряването. Омекването на презрелите сливи, праскови и кайсии се дължи на разтварянето на междуклетъчните пластинки, чието главно съдържание са пектиновите вещества. Поради същата причина ябълковите плодове придобиват брашнеста структура. Витамините се натрупват в плода по време на узряването, но след презряването количеството им бързо намалява и изчезва преди общото разрушаване, на плода. Не много преди узряването в плодовете се натрупват и различни ароматни вещества. Плодовете съдържат и различни киселини, главно ябълчна, лимонена и винена.

Вкусовите качества на плодовете зависят главно от количеството и съчетанието на захарите, киселините и ароматичните вещества.