На какво се дължи ръждивостта на овощните плодове?

Боскова масловка

Ръждивостта на овощните плодове е явление, което се наблюдава най-често при ябълката и крушата и по-рядко при сливата, прасковата и другите овощни видове. Ръждивостта на овощните плодове се изразява в кафяви ленти и повлекла, които понякога обхващат целия плод. Причините за ръждивостта на плодовете са различни. За някои сортове (Боскова масловка и др.) ръждивостта е сортово качество. В много случаи ръждивостта на плодовете се дължи на повреди, причинени от късни пролетни мразове през първите 2-4 седмици след прецъфтяването на овощните растения. Но най-често ръждивостта се дължи на повреди от химични средства, използвани за борба с болестите и неприятелите по овощните растения. Тези два вида ръждивост - от мраз и химични средства - е трудно да се разграничат една от друга.

Повредите по плодовете от химични средства са в зависимост от техния химичен състав, от фенофазата и физиологичното състояние на растенията, от овощния вид и сорт, от метеорологичните условия преди и след пръскането (прашенето) и др. При равни условия препаратите, съдържащи масла, причиняват по-често повреди от препаратите със същото активно вещество, но без масла: по-често се повреждат младите завръзи, отколкото наедрелите и зазряващите плодове; сортът Джонатан е силно чувствителен на медсъдържащи химични средства (бордолезов разтвор и др.), а Златна превъзходна и на сярасъдържащи химични средства; медсъдържащите химични средства причиняват повреди при хладно и влажно време, а сярасъдържащите и тиофосфорните и при горещо време.

Ръждивостта по плодовете може да бъде причинена и от недостиг на някои хранителни вещества в почвата, от гъбни (брашнеста мана по ябълката) и вирусни болести.