За засаждането на овощни дръвчета е необходимо да изкопаете дупки с размери 100/100/100 см. Ако почвата е по-тежка, глинеста, студена и неплодородна, дупките трябва да са по-широки и по-дълбоки. Големината им трябва да позволява свободното, без прегъване, сбиване или преплитане разполагане нa корените. Дупките изкопайте 3-4 седмици преди засаждането, за да има достатъчно време пръстта да слегне. Ако почвата е много тежка, с плитък почвен слой, уморена и неплoдoродна, добре е да се смени цялата пръст с нова от друг подходящ терен. Правилно е площта предварително да се натори с угнил оборски тор, за да се стимулира бързото прихващане на кореновата система и се даде силен тласък на развитие на растението. Във всяка дупка задължително сложете около 12-15 кг угнил оборски тор, 200 г суперфосфат и 100 г калиеф сулфат или 350 г растителна пепел. Горният почвен слой се отделя на една страна, като се почиства от камъни и други примеси, а долният - на друга. Горният 30 см слой е по-богат на микроорганизми и хранителни вещества. Оборският тор и минералните торове се смесват само с пръстта от горния пласт и с тази смес се запълва 2/3 от дупката. Може на дъното да се разхвърлят и минералните торове, а върху тях и пръстта, смесена с оборския тор. Минералните торове не трябва да са в контакт с кореновата система. Не се внася пресен говежди тор или амониев тор. При слънчево време корените сe предпазват от изсъхване, а ако са изсъхнали, те се потапят във вода за 1-2 денонощия или се заравят с пръст и се поливат обилно с вода. По време на самото засаждане корените на дръвчетата се покриват с влажна слама, сено, за да се предпазят от директното облъчване от слънчевите лъчи. Подготовката на корените се състои в отстраняване на засъхналите, болните, силно наранените или счупените. Реже се до здрава тъкан, отрезите се правят гладко, обърнати надолу към земята. Здравите корени само леко се опресняват в краищата. Запазването на повече и по-дълги короени помага за по-лесното прихващане и бързото развитие на растението. След това в каца, кофа или в дупка в земята се приготвя добре разбита каша от една част пресен говежди тор и три части глина с разредена вода. Подпорният кол се забива на разстояние около 10 см от стъблaта нa дръвчета. Корените се потапят в глинената каша и се разполагат свободно в дупката, без да се сплитат и извиват нагоре или надолу. Между тях се хвърля само рохкава пръст от горния пласт почва, която чрез стръскване на дръвчета и нагласяване с ръка трябва да запълни всичките кухини. Притъпква се няколко пъти внимателно с крак от периферията на дупката към центъра, за да се уплътни пръстта около всички корени. С насипаната около дръвчета пръст се прави венец във формата на чаша, за да се задържа водата от дъждовете и от поливките. Независимо дали почвата е влажна или не, засаденото дръвче се полива с 1-2 кофи вода, за да се изгони въздухът от празнините в почвата и пръстта да прилепне плътно до корените. След поливането отгоре се разхвърля прегорял оборски тор, слама, сено, за да се предотврати изпаряването на влагата. Дръвчето се превързва хлабаво към подпорния кол с мека превръзка във вид на осморка. Дръвчетата се засаждат на дълбочина, на която са били в разсадника, т.е. мястото на присаждането да остане 5-6 см над повърхността на почвата. При дълбоко засаждане дръвчето се прихваща, но се затормозява в развитието си през следващите 2-3 години, докато се образува нова повърхностна коренова система, която да допълни и поеме функциите на старата, попаднала на голяма дълбочина. Този период е критичен особено когато почвата е тежка, глинеста, непроветрива. Плиткото засаждане пък има недостатъка, че излага корените на вредното влияние на засушаванията и възпрепятства здравото закрепване на дървото в почвата.