Културите, с които се заема почвата в овощните насаждения, не трябва да пречат за развитието на овощните дървета. За да се постигне това, необходимо е междуредовите култури и особено чимовите треви да бъдат ограничени и да заемат само онази площ, която не се използва от корените на овощните дървета. А използваната от корените на овощните дървета площ трябва да се обработва в околостъблени кръгове. Обработването на почвата в околостъблени кръгове е подобрение на другите два начина за поддържане на почвената повърхност (чим и междуредови култури) и се практикува в комбинация с тях.

С обработването на почвата в околостъблени кръгове или на ивици се цели:

  • подобряване на въздушния, водния и хранителния режим в пределите на разпространението на кореновата система;
  • борба с плевелите.

Поддържането на почвата в околостъблените кръгове или в ивиците в рохкаво състояние и чиста от плевели създава много добри условия за образуването на нитрати и за натрупване и запазване на влагата. Образуваните в този случай нитрати, както и влагата се използват по-пълно от овощните растения, без те да имат за конкуренти плевелите, които биват своевременно унищожавани. Това се отразява благоприятно на растежа както на кореновата система, така и на леторастите и короната.

Кореновата система обикновено е значително по-широка от короната, затова и обработваният околостъблен кръг трябва да бъде по-широк от короната и трябва ежегодно да се увеличава. Практически в повечето случаи най-добре е да се постъпва така: първата година след засаждането обработваният околостъблен кръг трябва да е широк 1 м, а след това всяка година да се разширява с около 80 см до 1 м, т.е. ежегодно чимът или междуредовите култури трябва да се отдалечават с 40-50 см от стъблото. Така заетата с чим или междуредови култури площ трябва да намалява постепенно и когато овощните дървета се развият напълно, почвената повърхност остава да се поддържа в черна угар. Особено важно е в засушливите и неполивни райони обработваните околостъблени кръгове да бъдат достатъчно големи и рано да се премине към поддържане на почвата в черна угар.

Почвата в околостъблените кръгове или в ивиците трябва да се прекопава и разрохква редовно, за да се унищожават своевременно плевелите и да се разрушава образувалата се след дъжд или напояване кора. След прибиране на реколтата от междуредовите култури трябва незабавно да се извърши подмятане, а преди настъпването на зимата - дълбока есенна оран на цялата площ, като се внимава да не се повреди кореновата система на овощните дървета. Когато почвата е зачимена извън околостъблените кръгове, вместо дълбока есенна оран се извършва прекопаване на кръговете с права лопата на 15-20 см дълбочина, като всеки кръг се разширява ежегодно и като се следи да не се повреждат дебели корени. Особено внимателно трябва да се прекопава близо до стъблото, където корените са разположени по-плитко.

Мулчиране

Мулчирането или покриването на почвената повърхност с различни материали има голямо значение за запазване на почвената влага от излишно изпарение. Мулчирането е особено полезно за засушливите и неполивни райони, където овощните дървета изпитват голям недостиг на влага.

Мулчирането на околостъблените кръгове се извършва рано през пролетта след първата обработка (разрохкване) на почвата. В зависимост от употребения материал обработеният околостъблен кръг обикновено се покрива с 8-12 см дебел слой. Мулчираният околостъблен кръг трябва да бъде толкова широк, колкото се предполага, че се е развила на ширина кореновата система на овощното дърво.

Мулчирането запазва почвената влага от излишно изпарение и съкращава значително разхода на труд по обработването на почвата, тъй като става излишно честото разрохкване.

Мулчирането трябва да се прилага в неполивните засушливи райони. Особено наложително е мулчирането на достатъчно широки околостъблени кръгове при младите овощни дървета.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как се създава орехова градина?

Какво още трябва да знаем за поддръжката на плодните дръвчета?

Грижите за ягодите трябва да продължават и през лятото

Арония