След прибирането на ягодите, производителите трябва да коригират допуснатите грешки при отглеждането, които да подобрят плододаването за следващата година. Отстраняването на старите листа, действа оздравяващо. Това е полезна практика, която все повече се прилага при отглеждането на ягодата. Така се премахва инфекциозният фон от болести и неприятели. Единственото условие е да се внимава при отстраняването да не се отреже вегетативния връх на растенията. Премахнатите листа задължително се изнасят от насаждението и се изгарят. Това не се прилага при младите /едногодишни/ насаждения. Летните грижи след приключване на кампанията включва още торене, прекопаване и поливане. След приключване на плододаването, ягодите имат нужда от хранителни елементи, за да заложат плодни пъпки. Този процес протича по-късно- юли и август, когато трябва да се внесат комбинирани торове. Веднага след беритбата, растенията имат най-голяма потребност от азот за да се засили вегетативния им растеж. Добре развитата листна маса по-късно е предпоставка за залагане на оптимално количество плодни пъпки. На декар се внасят по 20-25 кг амониева селитра, след което насаждението се прекопава и полива. При насаждения, които се отглеждат на полиетиленово фолио, подхранването се осъществява по капков път с подходящи продукти.