Премахването на растящите върхове на леторастите заедно с 5-6 до 8 недоразвити листа се нарича кършене. То се прилага в почти всички лозарски райони у нас, но често пъти неправилно, защото лозите се кършат много ниско. При силните лози, когато леторастите се развият буйно, като се извиват и зашумяват гроздето, кършенето е наложително мероприятие. То може да се използва и като средство за борба срещу изресяването при някои сортове, като Мискет червен, Бяло без семе и др.

В сравнение с прищипването кършенето на лозите дава по-добър ефект. Не бива да се кършат слабите и новозасадените лози през първите години. Когато с кършенето желаем да предотвратим изресяването на някой сорт, то трябва да се извърши 4-5 дни преди цъфтежа. Кършенето на винените и на десертните сортове лози обикновено се извършва към края на юли, след като леторастите са развили достатъчно листа и растежът им е намалял. След кършенето на леторастите трябва да останат поне 14 листа при винените и 16 при десертните сортове. Леторастите от чеповете, които ще се използуват при следващата резитба, се кършат на още по-голяма височина или се увиват по най-горния тел, без да се кършат. В някои случаи вместо кършене се практикува увиване на леторастите по най-горния тел. При слабо и умерено растящите лози и при по-висока телена конструкция обаче не може да се мине без кършене.

При слабо и умерено растящи асми и при високо стъблени лози кършене не се прилага.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Присаждане на лозите на място

Време и техника на резитба на лозата

На какви разстояния се засаждат на лозите?

Избор на място за лозите в дворовете

Какви грижи се полагат за лозите през първите години след засаждането?