Когато лозата се отглежда в дворните места, необходимо е мястото, което й се отрежда, да отговаря на нейните изисквания. Не бива лозите да се засаждат на задушни, непроветриви места. Тук опасността от болести е голяма и плододаването е несигурно. Лозата не бива да се отглежда и като подкултура между овощните дървета, тя не търпи засенчване и резултатите при този начин на отглеждане са незадоволителни. Правилно е за лозите в дворовете да се избере проветриво, незасенчено и отцедливо място, където да се отглеждат самостоятелно. Когато се отглеждат асмовидно, под тях може да се засаждат други растения, които не изискват чести поливни.

В дворните и вилните места лозата може да се отглежда и като декоративно растение. Възможността да й се придава различна форма и желана височина на стъблото я прави подходяща за оформяне на пътеки и пътни алеи, за озеленяване на беседки. Мястото на лозите тогава е подчинено на основната идея, но не бива да се затормозява развитието им с околните дървета и други растения.

Често пъти се прибягва до засаждането на лози край стените на постройки и край огради. То е продиктувано от желанието за по-рационално използване на мястото, с декоративна цел или с оглед да се създадат по-добри условия за развитието на самата лоза. Отглеждането на лози край огради, ако са в подходяща формировка, дава възможност да се оползотвори окрайнината на двора, без да се влошат условията за другите култури. Необходимо е само лозата да не бъде засенчена от оградата или от близкорастящи дървета. При засаждане на лози около постройки най-подходяща е южната страна на сградите, по-малко подходящи са западната и източната, а северната трябва да се избягва. В райони с по-хладен климат засаждането на лози в места в южно изложение, защитени от студените ветрове с постройки или дървета, е абсолютно необходимо. Само при такива условия е възможно отглеждането на лозата на голяма надморска височина.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Вирусни болести по лозата и защита

Избор на най-подходящите сортове лози

Чауш - десертен сорт грозде с отлични вкусови качества

Супер ран Болгар спада към групата на много ранните сортове грозде