Формировката кордон Роая се характеризира със стъбло, високо 50-60 см, и едностранен хоризонтален кордон, който стига до съседната лоза. По кордона през 15-20 см се формират малки рамена, върху които ежегодно при резитбата на лозата се оставя по един чеп с 2 очи. По същество това е къса резитба, чеповете при която са разположени в една плоскост и запълват цялото пространство между две съседни главини. Наименованието си тази формировката на лозата е получила от френското село Роая. Разстоянията на засаждане на лозите са най-често 1,60 до 1,80 м между редовете и 1,30 м в реда.

Формировката кордон Роая изисква обезателно телена конструкция. Върху първия тел, който е по-дебел се прикрепва хоризонталният кордон, а леторастите се привързват към втория и третия тел. Формираните по този начин лози имат висока родовитост. Проветряването и огряването на листата и гроздето са много добри и се получават високи добиви и качествена продукция. Може да се прилага в райони, където лозята не се загрибват, а при студоустойчивите сортове и там, където опасността от измръзване на лозите е малка.

През първата и втората година лозите се режат на чеп с 2 очи. На третата година по-слабата пръчка се премахва, а по-силната се запазва, като се извива и се полага хоризонтално на първия тел. Тя се изрязва на дължина 6-7 очи след извивката. При извиването половината пъпки остават от долната страна на пръчката, а другата половина - от горната, но крайната пъпка винаги трябва да е долна. След покарването на очите всички леторасти от основата до мястото на извивката и от долната страна по хоризонталната част на пръчката се премахват. Запазват се само леторастите от горната страна и крайния летораст (долен), който ще послужи за продължител. На четвъртата година пръчките от горната страна се режат на чепове с по 2 очи, а продължителят на кордона - на 6-7 очи. При филизенето се прореждат леторастите върху продължителя и ако е необходимо, оставя се нов продължител на кордона, така че той да достигне до съседната лоза. Този начин на постепенно формиране на кордона за 2 или 3 години намира приложение и при високостъблените и асмовидните формировки н лозата, при които се използва кордон. Предимството му е, че върху късия продължител покарват всички пъпки и може да се оставят чепове на желаните разстояния. Ако се оставят дълги пръчки за продължители, средните пъпки не се развяват и кордонът се оголва.

Оформеният кордон Роая се поддържа сравнително лесно. При резитбата се премахва пръчката, покарала от горното око на чепа, а долната се реже на чеп с 2 очи, както при чашовидната формировка. Нужно е рамената по кордона да се поддържат на еднаква височина, т.е. да има равновесие между тях. Когато някое рамо се издигне доста, то трябва да се снижи, като се използва лакомец в основата му. Когато кордонът измръзне или бъде унищожен по някаква друга причина, той може да се възстанови от пръчка, излязла от основата му. Ако такава не покара, главината пропада.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

На какви разстояния се засаждат на лозите?

Мелиоративни работи преди засаждането на лозите

Начини, норми и срокове на торене на лозите

Попълване на празните места в лозята