Плашенето е резултат от рефлекторната дейност на конете при определени условия или действия на човека: излишно повишаване на глас, изненадващ шум, неправилно използване на превозно средство или селскостопанска машина, изненадващ удар от страна на стопанина и др. В резултат се проявяват силни страхови неврози. Конят реагира рефлекторно и търси начин за бързо отдалечаване от опасността. В този момент, ако не се вземат необходимите мерки и конят се изпусне и започне да бяга, появява се риск за живота не само на коня, но и на човека, който се намира в превозното средство. Още по-опасно е, ако конят е запретнат в плуг или в брани. Не са редки случаите, когато получава трайни рани и недостатъци.

Към плашене са предразположени млади, добре охранени коне, силни и недостатъчно натоварвани. Трябва да се направи необходимото за елиминиране на страховата невроза при конете. Ако с придобита от вида и шума на голяма машина, препоръчва се да се намерят подходящи условия за непосредствен контакт с работещи машини. При такъв контакт за няколко часа животното се успокоява. Важно условие е да се проучат първопричините за плашенето, за да може да се предприемат необходимите мерки. Амуницията трябва да с здрава и юздечката да има респектираща трензела.

Не са редки случаите, когато уплахата идва и от товара на каруцата или от употребата на камшик. Задължително условие е впрегатните коне да се карат с юздечка с капаци. Така погледът на коня се съсредоточава напред в една посока и се избягват до голяма степен страничните въздействия. Такива коне трябва да се използват от опитни стопани, които да реагират навреме и с необходимата строгост, за да се предотврати своеволното реагиране от страна на коня.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Хранене на работните коне

Цвят на косъма на конете

Болести по конете