В извънредната и безпрецедентна в световен мащаб ситуация на обявена пандемия и строги мерки и ограничения, които поетапно се въвеждат от засегнатите държави, фермерите са притеснени как ще продължат работата си, доставките и каква ще е бъдещата реализацията на продукцията им.

Селското стопанство обаче е първата линия за справяне със ситуацията и кризата впоследствие, защото то трябва да продължи да произвежда, а земеделските култури и животните не могат да чакат. Секторът е донякъде облагодетелстван, защото е по-изолиран, намира се основно извън големите градове, а повечето дейности са на открито и не предполагат големи струпвания на хора в близка дистанция.

От екипа на Агри.БГ: Продължаваме да сме с вас в тези трудни времена

При все това, някои препоръки могат да помогнат на фермерите в ежедневната им дейност, така че да избегнат евентуален досег със заразата и да ограничат разпространението ѝ. Ситуацията е динамична и се изменя от ден за ден, но за момента съществени ограничения за работата на земеделските стопани, извън общовалидните за всички сектори, у нас не са наложени. Ето какви съвети към земеделците подбра Агри.БГ.

1. Спазвайте препоръките на Световната здравна организация и Националния център по заразни и паразитни болести за често и продължително миене на ръцете, поддържане на дистанция от поне 1-1,5 м между служителите и поне 2 м с външни посетители в стопанството, носене на защитни облекла, ръкавици и маски. Осигурете подходящи помещения и препарати за миене на ръцете и дезинфекция. Провеждайте редовен инструктаж на работниците и персонала за спазването на препоръките, следете и контролирайте прилагането им.

2. Осигурете необходимите защитни средства за работата на служителите - маски, костюми, ръкавици, както и подходящи съдове за поставяне на използваните защитни средства.

3. Въведете практика за редовно измерване на температурата на работниците и служителите във фермата и предоставете термометри на удобни места за целта.

4. Дезинфекцирайте по-често най-докосваните повърхности, включително в кабините на селскостопанските машини, оставете дезинфектанти за ръце и ръкавици за еднократна употреба на лесно достъпни места и особено на местата, които се посещават от външни лица, като ги помолите задължително да ги употребяват.

5. Избягвайте контакти с външни лица, ако е възможно уредете препредаване на стоките и продукцията чрез обособяване на специално място, на което да бъдат оставени за предаване/получаване и да не се налагат близки срещи. Дезинфекцирайте получените стоки преди внасянето им в стопанството.

6. Ограничете посещенията на външни лица във фермата и излизането на работниците и персонала до необходимия минимум.

7. Преориентирайте се към поръчки онлайн на необходимите стоки и услуги, като намалите доставките до най-необходимото. Ако срещате трудности в работата с интернет, потърсете помощ от запознати роднини или колеги, по възможност по телефон, без да се срещате с тях.

8. Ако спецификата на работа налага чести и многобройни доставки или предаване на продукция, направете предварителен график, който да не позволява струпване на хора на едно място.

9. Установете ясни правила и маршрути на движение на транспортните средства, влизащи във фермата за доставки.

10. Изнесете всяка възможна дейност във фермата онлайн или по телефон.

11. Обособете групи от работници, които да нямат контакт помежду си и да работят на смени, така че ако се появи зараза и някоя от групите бъде поставена под карантина, другите да могат да продължат работа и да се осигури непрекъснатост на процесите.

12. Ако се налага наемане на сезонни работници, поинтересувайте се от действащите към момента забрани за движение на хора и изисквайте медицински удостворения, които гарантират доброто здравословно състояние и липсата на зараза с коронавирус.

13. Уредете работата на полето да се извършва при спазване на необходимата дистанция, като организирате подходящо разпределение.

14. При по-голям брой постоянно настанени работници, организирайте възможност за изхранване и настаняване на територията на стопанството, така че да се налагат по-малко изилизания на служителите извън фермата.

15. Организирайте по график и при спазване на строг контрол събирането на персонала в помещения, които предполагат струпване, като столови, съблекални и др., така че да не се налага намаляване дистанцията между хората.

16. Планирайте наближаващата селскостопанска кампания, като доставите предварително необходимите суровини, гориво, семена, торове.

17. Разработете план за действие в случай на установена зараза във фермата, запознавайте редовно служителите с него и го сложете на видно място, заедно с необходимите телефони за връзка с институции.

За променящите се условия на ограничения и извънредни мерки следете издадените заповеди на сайта на Министерството на здравеопазването. За промени в работата на администрацията, свързана със селското стопанство, следете сайта на Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните и дирекциите по земеделие.

Доверете се на информацията от официалните институции и не се поддавайте на дезинформация, фалшиви и непроверени новини и слухове.

Фермери, включете се в нашата анкета: Очаквате ли загуби заради коронавируса?

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Ще се окаже ли под карантина пролетната сеитба?

Проект: Срокът за данъчни декларации ще се удължи до 30 юни

Браншовици: Хората в принудителен отпуск да дойдат в земеделието