444 обяви за земеделска земя на търг съдържа актуалният списък с публичните продажби в Регистъра на частните съдебни изпълнители (ЧСИ), провери Агри.БГ.

Каква земеделска техника е в списъка за наддаване?

За сравнение със същия период на миналата година регулярната ни справка отчита над 17% ръст в земите, разпродавани от ЧСИ. През април, 2023 г. обявите са 378 на брой.

В тавана на офертите е поземлен имот от 102 461 кв.м, находящ се в град Пловдив, с начин на трайно ползване „рибарник”. Началната тръжна цена е 379 520 лв., съставляваща 80 % от стойността на имота.

От 144 400 лв. започва наддаването за земеделска земя, четвърта категория, в село Кочмар, община Тервел, област Добрич. Недвижимият имот е с площ 44 999 кв.м и е с вписана тежест „договор за аренда”. Общо обявите от областта са 59 на брой.

В Сливен  се продава ½ идеална част от нива, четвърта категория, за 119 600 лв. Земеделска земя с площ от  34 008 кв.м в село Карпелит, област Добрич е обявена за публична продан с начална цена от 108 960 лв. Четвърта категория нива във Видин пък се продава за 104 960 лв.

В обявите под 100 000 лв. има няколко от област Добрич, които са за трета категория земеделска земя. Например: в село Подслон с площ от 28 522 кв.м); в село Кочмар с площ от 27 676 кв.м; и още в село Дъбрава и село Карпелит.

Земеделска земя на търг за десетки хиляди лева има и в Столична община. За 64 000 лв. там се продава неурегулиран поземлен имот,  четвърта категория, който е с площ 3 284  кв.м. Нивата се намира в землището на село Кумарица. Ливада с площ 2.466 дка, село Мрамор, е обявена с начална цена от 62 400 лв.

11 са обявите към април от област Плевен. При стартова цена от 56 960 лв. в село Новачане се продава трета категория земя (19 136 кв.м) с начин на трайно ползване  „друга селскостопанска територия”. Тя се предлага ведно с всички подобрения и приращения в имота и всички трайно прикрепени към земята вещи.

Актуалните търгове от ЧСИ във Варна са 22 на брой. Сред тях е нива в град Суворово, която е с площ  от 18 008 кв.м и начална тръжна цена 54 456 лв.

Ето броят на публичните продажби от ЧСИ в някои от областите в страната:

Благоевград – 9, Бургас – 12, Варна – 22, Велико Търново – 26, Враца 12, Ловеч – 35, Пазарджик – 16, Плевен – 11, София град – 12, София окръг – 20, Стара Загора – 30, Шумен 52, Пловдив – 37.