Срокът за внасяне на данъчни декларации от фирмите и на дължимите суми по тях вероятно ще бъде удължен с три месеца.

Фермери: Регистрация от разстояние по Наредба 3 - как се прави?

Решението се очаква на 20 март, петък, с гласуването на второ четене в парламента на законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г.

Група народни представители от управляващото мнозинство предлагат със закона за извънредното положение да бъдат направени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Те ще се отнасят за всички фирми, включително и за търговските дружества в селското стопанство.

Всички срокове за внасяне на данъчни декларации и на дължимите по тях корпоративни данъци, които сега изтичат на 31 март, да бъдат удължени до 30 юни тази година, предвижда проектът.

Целта е да се преодолеят затрудненията, свързани с принудителната социална изолация по време на кризата с Covid-19.

Според предложения текст за месеците от януари до юни 2020 г. включително фирмите да правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък на базата на данъчната печалба, декларирана за 2018 г.

Идеята е малките фирми с нетни приходи от продажби за 2018 г. под 300 000 лв., както и новоучредените през 2020 г. фирми да бъдат освободени от авансови вноски.

По-големите фирми ще правят тримесечни авансови вноски, а най-големите - тези, които имат нетни приходи над 3 млн. лв. през 2018 г., ще са на месечни авансови вноски. Размерът на вноските ще се изчислява служебно от Националната агенция по приходите (НАП).

Кампания 2020: Пускат телефони за регистрация на фермерите от разстояние

Промените в закона за извънредното положение предвиждат още отстъпката за внасяне на данък сгради, която е 5% и допълнително се гласува от общинските съвети, да важи до края на юни, а не само до 30 април.

Предприетите икономически мерки не включват отлагана на сроковете за внасянето на ДДС.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Криза: Вносът на породисти животни става невъзможен

Вижте кои проверки в животновъдните стопанства се отлагат

Анализатор: Вирусът ще отсее болните бизнеси