Макар и оскъдни, падналите валежи в Добричка област дават надежди за развитието на пшеницата. Растенията успяха да се „възползват“ от дъждовете през ноември и декември миналата година и да компенсират развитието си. Първите 3 месеца на 2024 г. обаче не са благоприятни – няма валежи или пък там, където са паднали, са без икономическо значение. 

Четете още: Заради сушата: Житата са започнали да класят, рапицата е прецъфтяла и изсъхнала

Пшеничните посеви към момента са в преобладаващо добро и много добро състояние.

Това е констатацията на комисия, в която влизат учени от Добруджанския земеделски институт, ОД „Земеделие“ и ОДБХ. Обследвани са 10 % от площите с есенни култури в Добричко. 1 145 350 дка са посевите с пшеница, засети през есента на 2023 г. Размерът им е с около 6000 дка повече в сравнение с година по-рано. Полетата са чисти от плевели, не се наблюдава развитие на болести от фитопатогенен характер.

При рапицата картината е по-обезпокояваща, тъй като точно сушата през есента на миналата година се оказва фатална за много полета. Обичайните летни засушавания с екстремни температури правят невъзможна сеитбата още в края на август. Семето остава с месеци в земята без да покълне поради липса на така необходимата влага. Поникналите рапици трудно влизат в нужната за презимуване фаза и резултатът е измръзване. В същото време оцелелите рапични полета не успяват да дадат добив, който да покрие риска и високите разходи по отглеждането на високотехнологичната култура.

Посевите с рапица в Добричка област са поникнали много късно и не успяват да развият добра коренова система. Така те не достигат нужната фенофаза за презимуване и към момента маслодайните растения се намират във фазата на развитие „розетка”.

Активна е кампанията по сеитба на пролетни култури в Добруджа. На този етап засетите площи с царевица за зърно в областта са близо 266 000 дка. С маслодаен слънчоглед са заложени близо 270 000 дка. Очаква се до края на сеитбата посевите с пролетници в Добричко да достигнат около 1 млн. 800 хил.дка. 

За съжаление, земеделските стопани са обезпокоени за развитието на царевицата и слънчогледа, тъй като дефицитът на почвена влага отново може да се окаже лимитиращ фактор. През последните години през летните месеци в Добруджа валежите липсват, температурите достигат екстремни стойности, а суховеят изгаря растенията.