Група испански учени от няколко университета и научни организации в страната публикуваха статия, посветена на възможното приложение на технологията хидромулчиране в селското стопанство. Те са изчислили, че плевелите са проблем, който е отговорен за 34% от загубите на земеделските производители в цял свят, информира mdpi.com.

Експерт: Борбата с плевелите започва още с предшествениците

Плевелната растителност при зеленчуковите култури може да намали добивите от 45 до 95%. В Испания през 2019 г. за хербициди са похарчени над 370 млн. евро и това е ясно доказателство, че борба с плевелите е скъпа.

Хидромулчирането е метод, който се използва в продължение на няколко десетилетия в различни страни – такива като САЩ и Канада, главно за справянето с ерозията по склоновете около автомагистралите и аналогични обекти. Той е базиран на пръскането с течна смес, която втвърдява земята и обикновено съдържа стабилизирани органични остатъци, смесени със слепващи вещества и вода. Поради способността да намалява изпарението на влагата и поникването на плевелите този метод е разпространен в оранжерийното производство, разсадници и др.

Хидромулчът е подходящ за места, където за контролирането на плевелната растителност са неефективни познатите активни съставки. Други целеви приложения са първите фази на развитие на зеленчуковите култури и младия градински разсад.

В наши дни с цел понижаване на негативното въздействие върху околната среда борбата с плевелите посредством хидромулчиране може да бъде полезна и иновационна технология. Този тип мулч е предназначен за механично нанасяне върху повърхността на почвата редом със стеблата или ствола на растенията.

Предварителни полеви тестове показват, че слой мулч с дебелина около 2 см възпрепятства появата на едногодишни плевели.

Колкото до многогодишните плевели, едно изследване с тестване на три типа хидромулч дава някаква представа за въздействието им.

Предварителната характеристика на хидромулча, съставен от преработена хартиена маса, лигноцелулозни остатъци от земеделски култури и гипс в качеството на слепващ материал, показва многообещаващо влияние върху годишното намаляване на поникването на плевели по два начина. Първо, намалено е поникването на семената на плевелите, тъй като те или загиват, или влизат във вторичен покой. Второ, по-голямата част от поникналите плевели не успява да премине през слоя мулч и загива.

На последващ етап учените са подобрили мулча, като са добавили в него влакна. По този начин са постигнали по-голяма здравина на сместа и по-добро задържане на развитието на многогодишните плевели.

Изводите от натрупаните данни са следните: всичките три хидромулча (на базата на пшенична слама, оризови обвивки и използван субстрат за отглеждане на гъби) са способни да намалят прорастването на коренищата на четири вида плевелна растителност. Дори и да се развият, плевелите остават задържани под слоя мулч, което допълнително води до тяхното овладяване.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как го правят: Регенеративно земеделие

Как го правят: Почвено плодородие с трева за футболни терени

Компостът помага за оздравяване на почвата