Жега и работа – две думи, които накратко обрисуват селското ни стопанство в момента. Към тях добавяме още една, също толкова важна – проверки. 

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Първо започнаха кръстосаните проверки на 6 юли. На прицел са всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2021, декларирали площи. Прави се геопространствено сравнение на посочените площи и наличните данни в ИСАК.

Малко по-късно, на 13 юли, започнаха и теренните проверки за Кампания 2021. Контролът стартира с посещения на място на декларираните площи и животни по схемите и мерките по директни плащания. При обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци се измерва площта на декларираните парцели и се търси заявената култура. При животните се проверява тяхната идентификация и регистрация.

Заради екстремните жеги обаче бе решено животни да се проверяват само сутрин, до 10 часа. Отлагат се инспекциите на стопанства, чиито собственици все още не били уведомени, докато не се захлади. Проверките за обвързано подпомагане и за кръстосано съответствие, в случаите когато обектите се припокриват, ще се правят едновременно.

Не забравяйте, че на 28 юли бе даден ход и на теренните проверки на физическите блокове за Кампания 2021. По план те следва да приключат на 1 октомври 2021 г. С тях ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Ето кои са останалите важни дати, които не е желателно да пропускате през август, който за едни е месец на отпуските, а за други – време на усилена работа въпреки високите температури.

Срокове за ползване на земеделски земи

На 2 август изтича срокът за заявления за ползване на земи. Вижте кои са останалите срокове за стопанската 2020-2021 г. съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Плащане по Пчеларската програма

До 16 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Националната програма по пчеларство за 2021 г.  То подлежи както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора. За всяка от посочените в договора дейности може да бъде подадено отделно заявление за плащане.

Подмярка 4.1 за инвестиции

До 30 септември се подават проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ вече е увеличен на 431 997 100 лв. Проекти могат да подават земеделски производители, регистрирани като такива най-рано преди 3 години, и да имат стандартен производствен обем от 8000 евро.

Самолетно заснемане

На 11 юни бе готов графикът за тазгодишното самолетно заснемане, което обхваща изцяло или частично областите Кюстендил, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол и Бургас. След обновяване на цифровата ортофотокарта ще бъде определен обхватът на „Площи, допустими за подпомагане” и „Физически блокове“ за Кампания 2021.

Преструктуриране и конверсия на лозя

До 12 август ще се проведат два приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Първият прием ще бъде между 29 юли и 4 август за предоставяне на финансова помощ, предвиждащи авансово плащане до 15 октомври 2021 г. и приключване на дейностите през финансовата 2022 г. Вторият прием ще бъде между 30 юли и 12 август за предоставяне на средства през финансовите 2022 и 2023 г.

Организации на производители на плодове и зеленчуци

До 1 септември организациите кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми. Те трябва да са създали оперативен фонд и да изготвят оперативна програма. Максималната продължителност на оперативните програми, одобрени след 2020 г., е три години.

Контрол на доматен миниращ молец

До 15 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът е 500 000 лв. Документи за покупка на продукти се отчитат до 29 октомври, а срокът за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г.

Сертифициране по GLOBAL G.A.P.

До 30 септември се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P. Успешно приключилата сертификация се доказва до 30 ноември. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.