В средата на месец юни стана ясно, че текат внезапни проверки в стопанствата с дребен рогат добитък във връзка със съмненията за виртуални животни. Фермерите се чувстваха предупредени и бяха нащрек.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

На 7 юли бяха изнесени първите резултати. Те показаха, че са проверени над 6 500 животни в областите Бургас, Сливен, Хасково, Варна, Шумен и Търговище. На случаен принцип са избрани 71 животновъдни обекта, отглеждащи овце и кози. 

Министерството призна, че има виртуални животни и, че предприема мерки. За никого не беше изненада, че разминаването в броя на декларираните и реалните животни никак не се дължи на технически грешки. Министерството се закани да увеличи процента на проверките на място за Кампания 2021.

Дотук добре, но се зачудихме дали тези извънредни проверки бяха поредната кампанийна инициатива или ще продължат. Затова зададохме няколко въпроса на ресорното министерство, а отговорите публикуваме без редакторска намеса. 

Внезапните проверки в животновъдни стопанства продължават ли и сега?

Отговор: Проверки ще бъдат извършвани по заповед на министъра на земеделието. При постъпване на сигнали в МЗХГ за неспазване на законодателството в областта на животновъдството и по разпореждане на министъра на земеделието, екипи извършват проверки в животновъдни обекти, в които участват и представители на контролния орган в лицето на областните структури на БАБХ. Впоследствие, спазвайки подхода за взаимно уведомление, с цел предприемане на мерки и налагане на санкции, констатациите от проверките се изпращат незабавно и едновременно в БАБХ и ДФЗ.   

Тези проверки ще обхванат ли още области в страната?

Отговор: Проблемите с идентификацията се проследяват периодично от екипи на министерството и при проверки на животновъдните обекти, по сигнали и жалби, които обхващат и процедурите по идентификация. В допълнение БАБХ и ДФЗ извършват постоянен контрол на животновъдните ферми съгласно компетенциите си на територията на цялата страна.  

Ще се проверяват ли и обекти с едър рогат добитък, не само овце и кози?

Отговор: Проверките, извършени през юни 2021 г., обхванаха стадата от ДПЖ, предвид широко тиражираните проблеми с т.нар. „виртуални животни“ именно сред този вид, а при предходни проверки идентификацията е била обект на проверка както при ЕПЖ, така и при пчелните семейства. Всички видове животни попадат под контрола на компетентните органи за спазване на секторното законодателство. 

Дали проверените обекти, в които е констатирано разминаване или липса на животни, са санкционирани и дали ще бъдат отнемани субсидии?

Отговор: За всички констатации и нарушения е изготвен доклад с препоръки, одобрен от министъра на земеделието. Същият е изпратен по компетентност на БАБХ и ДФЗ за предприемане на необходимите мерки, действия и санкции предвидени в законодателството.

Дали полицейската акция в Сливенско, където в 12 от общо 13 проверени обекта не са открити животни, идва след проверка от страна на МЗХГ и БАБХ? 

Отговор: Експерти от министерство на земеделието не са участвали в полицейската акция в област Сливен и извършените проверки на идентификацията на животните от министерството нямат пряка връзка.

Кога да очакваме официална информация с конкретни числа за констатираните нарушения?

Отговор:  На 12 юли беше проведен съвет по животновъдство, на който подробно пред бранша беше представена информация и се обсъдиха проблемите с виртуалните животни, както и резултатите от извършени проверки. Същата информация е и медийно отразена.

Във въпросното прессъобщение от 12 юли по темата пише следното: „Обсъдени бяха проблемите с виртуалните животни и разпределението на пасища, както и резултатите от извършени проверки“. Тоест конкретен отговор пак няма. Тогава екипът на Агри.БГ сам стигна до нужната информация, като разпита въпросните браншови представители. Ще я припомним накратко, защото явно от министерството официална информация засега няма да получим.

  • Собствениците на само 26 от проверените 71 обекта с дребни преживни животни са бенефициери по директни плащания.
  • В 21 обекта не са установени никакви животни, като сред причините са: смърт или напускане на страната от собственика; ненавременно уведомление за прекратяване на дейност; продадени животни, без издадено ВМС.
  • В малко повече от половината от проверените обекти има проблем с идентификацията на животните: немаркирани в срок; паднали ушни марки; немаркирани мъжки животни; липсата на уведомления от страна на стопаните до регионалните ветеринари, потвърдителни бележки и други документи; неактуални регистри на животните в животновъдните обекти.
  • Има и други нарушения, като: ушни марки, които не съответстват на възрастта и пола на животното; намерени ушни марки, които не са поставени на животните; част от тях са намерени в оригиналните им опаковки от производителя, а друга – с вписани извършени профилактични мероприятия като ваксинация за Син език и диагностициране на Бруцелоза.

Накратко какво научихме от отговорите на земеделското министерство: проверки и сега се правят, но тяхната внезапност като че ли даде по-голям резултат. За съжаление, не ни напуска чувството, че отговорите сякаш са писани от адвокат – четеш, четеш и конкретен отговор не получаваш. Понякога едно просто „Да“ или „Не“ върши по-добра работа.