Готов е графикът за самолетното заснемане на територията на страната. Тази година то ще обхване изцяло или частично областите Кюстендил, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол и Бургас. 

ДФЗ ще се проверява от независим одит през идните дни

Заснемането ще се извършва при благоприятни климатични условия. То е междината част от изпълнението на тригодишния проект за изготвяне на цифрова ортофотокарта (ЦОФК), припомнят от земеделското министерство.

Дейността ще се извърши с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери и необходимото качество.

След разчитане на новата ЦОФК, както и въз основа на сателитни изображения и теренни проверки, ще бъде определен обхватът на специализираните слоеве „Площи, допустими за подпомагане” и „Физически блокове“ за Кампания 2021.

Тригодишното самолетно заснемане започна на 22 юли миналата година. Тогава то обхвана части от областите Кюстендил, Перник, София град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол.