От понеделник, 22 февруари, до 15 октомври 2021 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) се отваря прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. 

Не поливате, не чертаете - честно ли е?

Заявления се подават в областните дирекции на фонд „Земеделие“. Бюджетът по помощта е 500 000 лв., а срокът за отчитане на документи за покупка на продукти за борба с вредителите е 29 октомври 2021 г., информират от ДФЗ.

Срокът за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г.
Целта на схемата е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии.

Максималният интензитет на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец - Tuta absoluta в оранжерии, но не повече от 2500 лв./ха с ДДС.

Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.