През лятото основна зелена храна за бозайничетата е люцерната, косена преди цъфтежа. Може да се използват и други млади бобови и житни треви, щир и др. При храненето на прасетата с успех може да се ползват отпадъците от топенето на свинската мас - пръжките. На бозаещо прасе се дават дневно от 20 до 100 г пръжки с концентрирана смеска. Още по-добри резултати се получават ако на прасетата се изхранват бито мляко или други млечни отпадъци (цвик, мътеница).

Необходимо е хранилките да се измиват, а за всяко ново прасило да се дезинфекцират с вряла вода или с препарата “Виркон S”– 0,50 на сто. Прасетата се раждат с ниско съдържание на мастна тъкан в тялото и до 8-дневна възраст не са в състояние да регулират телесната си температура. Затова през първата седмица от раждането температурата на въздуха около прасенцата трябва да бъде 28-30oС. През следващите седмици се намалява седмично с 2-3oС до 20-22oС.

Наред с грижите по храненето прасетата трябва да се отглеждат в сухи, чисти и топли помещения. При студено време помещенията се отопляват с инфрачервени лампи или други източници на топлина: печки със стърготини, въглища, дърва. При температура на въздуха в помещението над 33oС и висока влажност прасенцата се изпотяват и заболяват от пневмония. Често през пролетта (април - май) прозорците на помещенията се оставят отворени и през нощта. Вследствие на спадане на температурата в помещението повече от 8 -10oС бозайничетата се простудяват и заболяват от диария. Ако в бокса няма фиксатор, необходимо е да се постави предпазна тръба (щанга) край стените на бокса на височина 20 см от пода за предпазване на прасетата от премачкване при лягането на майката.

Мъжките прасета се кастрират между дву- и триседмична възраст. При по-ранно отбиване до 30-дневна възраст се кастрират през първата седмица. Особено благоприятно върху развитието на бозайничетата се отразява пускането им в дворчета след едноседмична възраст. Престоят им в дворчетата се увеличава постепенно от 45 минути до 2-3 часа. Внимава се да не простинат от валежи през зимата или да изгорят от слънцето през летния период. Прасетата се отбиват от 28 до 35-дневна възраст при живо тегло над 7 кг. В семейните ферми е препоръчително да се използва максимално(40-50 дни) млечността на кърмачките. Прасетата се отбиват постепенно в продължение на 4-5 дни, за да се избегнат маститните възпаления на вимето на кърмещата свиня.