Каква трябва да е влажността на въздуха в зайчарника

Високата влажност влияе отрицателно върху развитието на зайците и съдействува за появяване на заболявания на дихателната система и кожата. Високата влажност, комбинирана с ниска температура, е най-вредният фактор за развитието на зайците. Освен това влажният въздух съдействува за развитието на плесени, които предизвикват заболявания или отравяния ( плесенясване на храните ) и ускорява развитието на паразитите. Размекването на кожата от влагата създава условия за кожни болести.

Оптималната относителна влажност на въздуха при отглеждането на зайци е между 45 и 78%. Тя трябва да се определя в зависимост от технологията на отглеждане и оборудване на помещението. Сухият въздух предизвиква дразнене на горните дихателни пътища и също не е подходящ за помещенията.

За повишаване влажността на въздуха в помещенията през горещите сезони се поставят съдове с вода или по пода се разлива вода. Високата влажност през зимните месеци се намалява чрез подходяща вентилация, или чрез поставяне на поглъщащи ( абсорбиращи ) материали в помещенията - съдове с негасена вар ( да се избягва поставянето на вар на пода ), или варосване на стените с 20% варно мляко.