Бялата Маришка овца е местна порода създадена в района около град Пловдив.Овцете са едри,като характерна особеност на породата е така наречената „качулка“ на главата, която се образува от неостриганата вълна.

Дойната млечност за 137 дни е 110кг. , а среднодневната - 0,823кг.Средния настриг на вълна е 3,5 кг при овцете и 5 кг при кочовете.Дължината на влакното е 10 – 11 см.Плодовитостта е 152%, като продължителността на използване на овцете е по-ниска в сравнение с другите породи – 4 години.

Белите Маришки овце са подходящи за отглеждане в равнинните райони на Южна България,като са взискателни към условията на хранене и гледане.

Развъдна организация :

Сдружение за отглеждане и развъждане на маришките овце – Пловдив,бул.“6-ти септември“ 4,ет 2, ап. 4, п.к. 2 , тел: +359 32 654 351, [email protected]