Краста
Хронично протичащо заболяване. Проявява се с изменения по кожата, придружени със силен сърбеж, опадане на вълната и смущения в целия организъм. Младите животни силно изостават в развитието си, а възрастните намаляват теглото и млеконадоя си. Предизвиква се от микроскопични кърлежчета, хранещи се с епителните клетки на кожата и тъканните течности. При острата форма засегнатите животни обикновено умират.
Профилактика и лечение на краста. Двукратни бани (след стрижбата и през есента) на всички овце през 7 дни в селищата, където е установено заболяването през последните 2 години. За индивидуално третиране може да се използват и лекарствени средства, прилагани вътрешно или с инжекции.

Пироплазмидози (кърчан)
Остро протичащи заболявания, предизвикани от група едноклетъчни организми, които паразитират в еритроцитите на домашните и на дивите Животни. Заболяването се предава чрез пасищните кърлежи от болните на здравите животни при кръвосмучене. Протича бързо с висока температура, жълтеница и висока смъртност.Профилактика и лечение. Срещу кърлежите се препоръчват бани на всички овце през юни-юли. В стационарните огнища овцете се третират с анти-пироплазмидозни средства. Мероприятието е известно като "беренлизация".

Естроза
Хронично протичащо паразитно заболяване. Проявява се със слизесто-гнойно възпаление на лигавицата на носната кухина и на синусите. Придружено е с лъжливо въртоглавие, възбуда и затруднено дишане. При масивни инвазии болестта протича тежко и завършва със смърт. Причинява се от Овчата муха. Ларвите й паразитират в носните и черепните празнини на овцете. Профилактика и лечение на естроза. В селищата с констатирано заболяване овцете се обезпаразитяват двукратно - през юни-юли и в началото на ноември. Там, където то е силно разпространено, жвотните се третират допълнително през януари-март.

Парамфистоматоза
Паразитно заболяване на дванадесетопръстника и на сирището. Животните се заразяват на пасищата и на водопоите, затова се среща предимно при екстензивния тип на отглеждане. След първоначалния остър стадии болестта протича хронично. Снижаването на млеконадоя достига до 50%.
Профилактика и лечение. Еднократно обезпаразитяване на всички овце след приключването на пашата и прибирането на стадата в оборите. При необходимост процедурата може да се повтори през пролетта, преди животните да бъдат изкарани на паша.

Фасциолоза (едър метил)
Паразитно заболяване на черния дроб. В началото (през есента) протича остро, а през останалата част от годината - хронично, с големи стопански загуби от смущения В растежа и от намалена продуктивност. Среща се предимно в мочурливи райони. Междинни гостоприемници са сладководните охлювчета. Профилактика и лечение. В стада и райони, където заболяването е широко разпространено, се извършва двукратно обезпаразитяване на всички овце и кози през есенно-зимния сезон и еднократно - в края на зимата и началото на пролетта.В райони със слабо разпространение на болестта се провежда едно третиране през есента след прибиране на животните в оборите и едно - в края на зимата преди излизането им на паша.

Дикроцелиоза (дребен метил)
Заболяване на черния дроб, протичащо субклинично. Проявява се главно със слабеене и намаляване на млеконадоя, студени подкожни отоци в между-челюстното пространство и по корема. Животните се заразяват на пасищата от ранна пролет до късна есен. Междинни гостоприемници са сухоземните охлювчета и мравките. Профилактика и лечение. Еднократно обезпаразитяване през октомври-ноември на всички овце, прибиращи се от паша. При широко разпространение на болестта се прави още едно третиране през юни-юли.

Мониезиоза
Пасищна паразитоза, която протича с катарално възпаление и атрофия на тънките черва. Води до смущения в обмяната на веществата, растежа, развитието и общото състояние на животните. При агнетата обикновено протича по-тежко. Междинни гостоприемници са пасищните кърлежчета.
Профилактика и лечение. Срещу Мониезия еспанза агнетата се третират двукратно (през 20 дни) в периода май-юни. Срещу Мониезия бенедени животните се третират еднократно през септември-октомври.

Трихостронгилидози
Това е обобщеното наименование на група паразити, обитаващи белия дроб и стомашно-чревния канал на преживните животни. Заразяването става главно на пасищата. При възрастните животни протича обикновено хронично. При силно опаразитените агнета и шилета много често завършва със смърт и големи стопански загуби. Профилактика и лечение. Агнетата и шилетата се обезпаразитяват през юли -август, а овцете - през октомври-декември.

Диктиокаулоза
Пасищна паразитоза на бронхите и трахеята. Проявява се като бронхопневмония с леко повишена температура, суха и кратка кашлица, която по-късно става влажна, болезнена с тежки пристъпи. Силно опаразитените животни обикновено умират. Профилактика и лечение. Овцете се обезпаразитяват през есенно-зимния период (октомври-декември), а агнетата и шилетата - през юли-август.