При биволите за разлика от говедата няма ясна, специализация по породи, в зависимост от продуктивното направление.Биволите са предназначени за комбинирано използване – мляко , месо и дори работа.

Биволът е по- невзискателен към условията на отглеждане и по-добре оползотворява грубите и малоценни фуражи, като ги превръща в продукция ,ценна за човека.

Млякото на биволиците е с по-висока хранителна стойност и с по-добри вкусови качества от другите видове млека.Биволското месо е по-богато на белтък, фосфор и желязо в сравнение с говеждото.