Отечествена порода получена чрез кръстосване на Родопско късорого говедо с Местно сиво, Кафяво и Джерсей.

Много походяща порода за отглеждане в планински райони и силно пресечени местности, типичен представител за дребните породи за мляко.

Породата се отличава с висока относителна млечност,висока плодовитост, добра адаптивна възможност и приспособимост към климатичните и теренните условия на Рилородопския масив, отлично оползотворяване на фуражитес ниска хранителна стойност и дълга продължителност на използване.

Българско родопско говедо притежава генетични заложби за добив на 2500 – 3500кг мляко , масленост на млякото - 5,12% и протеин 3,71 %.
Полова зрялост животните от породата достигат между 9 -10 месечна възраст, а стопанска – на 18,9 месеца.Плодовитостта е 89 – 92%

Развъдни организации:

Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско – с. Тополово , обл. Пловдив, ул. Кокиче 9, тел : +359 878 121 667

Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея – Смолян, ул. Зорница 3, бл. 21, вх.В, ап.34, тел : +359 889 134 528