Със засаждане на праз като втора култура се цели плътно използване на земята. При избор на площи за засаждане е необходимо да се избира така мястото, че да бъде съобразено с посоката на преобладаващите ветрове. След прибиране на предшественика площта се изорава на 15-18 см. дълбочина. Бранува се и ако влагата не е достатъчна преди оран да се полее. Разсадът е готов да се засее когато достигне височина 30 см. и дебелина на стъблото 8-9 мм. Преди изваждането се полива обилно, което улеснява изскубването и най-вече запазване на кореновата система. Отглеждането на праз се осъществява в зависимост от начина на поливане и степента на механизация през вегетацията. Може да стане на бразди, леко-браздова повърхност с ниски лехи, а при поливане чрез дъждуване и на равна повърхност. У нас подходящото време за засаждане на праза е от средата на в месец юни и може да продължи до 15-20 юли. Схемата е 20х20 см – редово, 30х30 при браздово отглеждане и 60+20+20+20+20+20/15-20см или 60+25+25+25+25/15-20 см. Прилагането на тази схема позволява осигуряване на 25-30 хиляди растения на декар. Грижите през вегетацията се състоят в окопаване, поливане и подхранване. Правят се около 2-3 окопавания, като първото се прави 7-10 дни след засаждането, като се предхожда от презасаждане и поливане. Второто и третото се през 10-15 дни. Окопаването трябва да бъде плитко на 5-6 см, за да не се нарани кореновата ситема. Поливането е много важен етап при отглеждането на праз, като от това зависи добива и качеството на културата. Правят се 12-14 поливки, като през юли, август и средата на септември са през интервал 7-10 дни, а след то-а през 10-14 дни. Поливната норма е 30-35 куб.м/дка при поддържане на почвена влага 80-90 % от ППВ. Подхранването е кореново с азотни торове. Правят се две азотни подхранвания с остатъка от азотни торове невнесени при обработката /преди засаждането/. Те се съчетават с второто и третото окопаване. Празът реагира много добре на подхранването с оборски тор, размит в поливната вода един-два пъти през вегетацията след окопаване. В по-късна фаза може да се извърши и листно подхранване 1-2 пъти с подходящи торове.