Рутинна практика в оранжериите у нас е след освобождаването им от ранните домати да се прави лятно-есенно производство на краставици. Подходящи за това са както дългоплодни, така и късоплодни сортове. Много важно за добива при това производство е регулирането на растежа на централното стъбло и образуващите се по него разклонения. Пряко влияние върху броя и качеството на формираните плодове може да се осъществи чрез резитба на растенията. Познаването и спазването на основните принципи при резитбените операции е гаранция за получаването на по-високи добиви на стандартна продукция. Тези принципи се определят от сортовите особености на растенията. При резитбите винаги трябва да се съобразяват биологичните възможности на отглежданите сортове и жизнеността на растенията.

Сортове с женски тип

При партенокарпните салатни сортове от женски тип с нарастване на централното стъбло всички образуващи се по него първоразредни разклонения се премахват. До 6-я 7-я лист се премахват и всички плодчета, формирани по възлите на стъблото. След 6-я листплодовете по възлите на централното стъбло се оставят през 1 лист (1 възел). Когато растежният връх достигне 10 см (1-2 листа) над носещия тел, той се пензира (прищипва). От образувалите се в последствие в тази зона разклонения се оставят от 2 до 4, в зависимост от гъстотата на посева. Ако оставените разклонения са 2 те се прикрепват за носещия тел, от двете страни на растението и се насочват надолу, успоредно на стъблото. При оставени 4 разклонения - двете, които са в зоната на носещия тел, се прикрепват и насочват, както при първия вариант, а останалите две, развили се под тела, се спускат свободно покрай централното стъбло. Вегетационният връх на тези разклонение и на всички второразредни разклонения, израсли от тях, се пензират на 70-80 см от носещия тел. Такива са Сандра, Калунга, Салво, Мирей и др.

Сортове със смесен тип цветове

При салатните сортове от смесен тип, които цъфтят с женски и мъжки цветове, до 5-ия 6-ия възел на централното стъбло се премахват всички цветове и разклонения, формираните по-нагоре плодове се запазват, а образувалите се разклонения се пензират след първия женски цвят или на 2-3 листа. След като вегетационният връх на централното стъбло премине 1-2 листа (10 см) над носещия тел, той се пензира. Образувалите се от най-горните възли две разклонения се закрепват за тела и се насочват надолу от двете страни на растението. Върховете на тези разклонения и на развилите се от тях второразредни разклонения се пензират на 70-80 см под носещия тел. По същия начин се процедира и с по-късно образувалите се разклонения от по-висок разред. Тази резитба е подходяща за сорт Гергана.

Полза от практикуването на резитба при краставиците

Резитбените операции при отглеждането на краставици в пластмасови оранжерии като лятно-есенно производство не само подобрява въздухообмена и осветеността на растенията, но създава и по-добри условия за опрашване на женските цветове от пчелите и от други насекоми.