Сорт Балка - холандски, плодовете са с маса 100 - 110г, овални, гладки, непукливи, с малки зелени петна около дръжката, които се резорбират при пълно узряване. Растенията са с рехава листна маса, устойчиви на вируса на тютюневата мозайка. Сортът е ранозрял и се отглежда чрез закрепване на стъблото върху колове, или ниска телена конструкция.
Сорт Марица 25 - е хетерозисен български сорт, стъблото е по- облистено, плодовете са овални, равномерно червени, с маса 100 г. Устойчив на болести, на вертицилийно и фузарийно увяхване. Рано зрее и се отглежда чрез закрепване на стъблото.
Сорт Балкан - български, с полудетерминантно стъбло. Плодовете са светлозелени, при узряване стават интензивно червени, с маса 110 - 120г. Много са устойчиви на болести, ранозрели и се отглеждат чрез закрепване на стъблото.
Сорт Теста - български, един от най-ранните, -плодовете са плоско-кръгли, гладки, със средна маса 70г. Не е много устойчив на болести, отглежда се върху равна леха без закрепване на стъблото.
Сорт Ком - ранен, високо-добивен, средна маса на плода 130г, растенията са устойчиви, стъблото се закрепва на висока опорна конструкция, годни за преработка.
Сорт Кристи - хетерозисен, български сорт, расте силно, плодовете са интензивно червени , с маса около 100г, устойчиви на тютюнева мозайка и галова нематода, закрепва се на висока опорна конструкция, плодовете са пригодни за преработка.
Български ранни сортове са - Триумф, Стандарт 69 и Андора.
Отглеждане на разсад - използват се отопляеми съоръжения, засяват се обеззаразени семена през първата половина на февруари. За 1 декар са нужни 25 - 30 г семена, или 8 - 10 кв.м разсад.Засява се в лехи, щайги, сандъчета - разпръснато или редово. До поникване на разсада температурата да е 22 - 25 гр, влажността на почвата 90%, а след поникването 16 - 18 гр. и влажност 70%. Във фаза втори лист разсадът се пикира. Използват се саксии, кубчета или лехи. Веднага след пикирането всяко растение се полива със 100 мл леко затоплена вода. До прихващане на разсада се поддържа температура 20 градуса,а след това 15 - 17 гр. Предпосадъчно растенията се закаляват, като се отглеждат при нощна температура около 10 гр.и по- ниска почвена и въздушна влажност. Няколко дни преди засаждане на полето, растенията се поливат обилно, пръскат се с препарати за предпазване от болести и неприятели. За 1 декар са нужни около 4500 пикирани растения.