Н.с I ст. д-р Даниела ГАНЕВА, ИЗК „Марица” - Пловдив

Гъстият и пикиран разсад се отглежда в отопляеми стоманено-стъклени и полиетиленови оранжерии, като се спазва технологията за производство на разсад за полиетиленови оранжерии. Растенията се засаждат на полето след като опасността от слани е преминала. Подбират се дълбоки, топли, добре дренирани почви. Тяхната подготовка започва непосредствено след прибиране на предшественика. Растителните остатъци се унищожават с дискова брана и при необходимост площта се подравнява. Извършва се основно торене с органични и минерални торове с норми, определени от агрохимичен анализ, като на декар могат да се внесат по 6-7 т полуразложен оборски тор, 15-30 кг гранулиран суперфосфат, 10-15 кг калиев сулфат. През септември, октомври се изорава на дълбочина 28-30 см. При отглеждане на растенията на лехо-браздова повърхност или двуредова лента, през есента площ-та се набраздява на 160 см, с което грубо се оформят лехите и браздите.

През пролетта почвата се разрохква, разбиват се буците, унищожават се плевелите и повърхността на лехите се заравнява.

За борба с плевелите се използват хербициди. Примерни схеми: на двуредова лента 100+60/30 или редово 70/30. При ранно полско производство, конкретно за сорта ИЗК Ники Д, растенията се формират задължително едностъблено. Редовно се отстраняват колтуците в пазвите на листата и се прекършва растежният връх след трето или четвърто съцветие.

Ако се оставят повече от четири съцветия, плодовете ще останат по-дребни и ще узреят по-късно. След прихващане на растенията се прави плитко окопаване на дълбочина 5-8 см. Изгражда се ниска телена опорна конструкция на височина 80-100 см и растенията се привързват за теловете или коловете с манила или сезал. През вегетацията се правят още от 2 до 4 окопавания на дълбочина 8-10 см. Растенията се подхранват, обикновено с амониева селитра, един-два пъти. Около един месец преди последната беритба се прекратява внасянето на тор.

Грижи през вегетацията

До започване на плододаването е необходимо да се поддържа влажност на почвата 70-80 на сто, а по време на плододаването 80-85 на сто от пределната полска влагоемност (ППВ).

Полагат се грижи за опазване на растенията от болести и неприятели. Беритбите започват през втората половина на юни. Окончателното прибиране на продукцията е около два месеца след премахване на растежния връх. При правилна агротехника от сорта ИЗК Ники Д може да се получи стандартен добив 6-7 т/дка.

През 2009 г. в ИЗК ”Марица”- Пловдив ще се произведат достатъчно количество семена от сорта ИЗК Ники Д, които ще бъдат предоставени на българския производител, за да се убеди в достойнствата на новия сорт.