Ранните култури се ликвидират и полиетиленовите и стъклените оранжерии се подготвят за следващото производство. Където има условия и възможност, добре е да се направи десикация за унищожаване на наличните болести и неприятели. В стъклените съоръжения се изпаряват по 60 кг формалин + 6 кг калиев перманганат за 1 дка или пък се опушва със сяра по 6-10 кг/дка.

Може и да се напръска с 1-процентов разтвор на раундъп, но на тази площ растения се разсаждат поне след месец. След изсъхването й, растителната маса се сваля от теловете, събира се, изнася се и най-добре е да се изгори или да се “загроби” на определени за целта места. В оранжерии, които остават свободни, може да се направи соларизация на почвата. Почистената от растителни остатъци почва се изорава и полива до достигане на 70 процента от ППВ. След това се покрива с тънко прозрачно фолио. Така за 50-60 дни загиват наличните в почвата причинители на болести, нематоди и неприятели.снимка: georgi_matov