Джодженът е многогодишно растение. Листата му се използват като подправка. Най-често се отглежда на по-влажни и богати места, по постоянните поливни вади на дворните зеленчукови градини.

Сортове. Селекциониран е и е райониран сортът Свежен, но в страната се отглеждат много местни сортове.

Подготовка на почвата. Джодженът предпочита рохкави и влагоемни почви, които се обработват през октомври.

Засаждане. Използват се части от стари коренища, от които се подготвят резници с 10-12 см. от надземната част. Засаждат се късно през есента или през февруари-март на разстояние 30-20 см.

Грижи след засаждането. Състоят се главно в борба срещу плевелите, поливане и окопаване.

Беритба и добиви. Когато растенията са още млади и без цветове, стъблата се изрязват на 2-3 см. от почвената повърхност и се връзват на връзки по 40-50 стръка. Втори път се изрязват през август-септември. Джодженът се суши в проветриви, сенчести и сухи помещения. Насаждението може да се използва много години, но най-често до 4-5 години. Добивът е около 300 кг. изсушени стъбла или 10-15 хил. връзки при изрязване 2-3 пъти от декар.