http://www.youtube.com/watch?v=M5MIEWz5eDY Това е линк/връзка която може да се копира и пейства и да се види как се прави сенаж на бали а и как работят хората в реално време и тогава да не се чудим как те имат и къде са те и къде сме ние