земни бълхиКои неприятели се наричат земни бълхи и как изглеждат те?

Земните бълхи са твърдокрили насекоми. Възрастните са много дребни - 1,8-3,5 мм, лъскавочерни или с по две надлъжни жълти ивици по гърба. За да се придвижват от едно място на друго, те подскачат.

Кои видове земни бълхи вредят по кръстоцветните култури и каква е вредната им дейност?

По кръстоцветните култури вредят светлокраката, вълнистоивичестата, вдлъбнатоивичестата, черната, чернокраката и кръстоцветната зелева бълха.

Земните бълхи повреждат зелето, репичките, ряпата, алабаша, хряна, турнепса и всички кръстоцветни плевелни видове. Възрастните насекоми изгризват горния епидермис и паренхимата на котиледоните и същинските листа във вид на ямички. Долният епидермис остава незасегнат, но при нарастването на листата той се накъсва и повредените листа са надупчени като решето. Често отворчетата се сливат и обхващат голяма част от листната петура. Предпочитат се младите и нежни листа, котиледоните и пониците, които напълно се изгризват от бълхите. По растенията, оставени за производство на семе, бълхите нагризват пъпките, цветовете, цветните дръжки, шушулките и стъблата. Ларвите се хранят с кореновата система на растенията, с изключение на ларвите на светлокраката зелева бълха, която минира листата, развива се между двата епидермиса и се храни с паренхимата. Често мините достигат 100-200 мм2.

Каква е биологията на земните бълхи?

Земните бълхи развиват по едно поколение годишно и зимуват като възрастни насекоми в растителните остатъци, в почвата, под окапалите листа, под кората на дърветата и на други защитени места. Земните бълхи напускат местата на зимуване още през втората половина на март и началото на април и са най-активни при слънчево и топло време. Отначало земните бълхи се хранят по плевелните кръстоцветни видове, а след това преминават по културните. Яйцеснасянето започва през втората половина на май и продължава до края на юни. Яйцата се снасят по повърхността или плитко в почвата около растенията. Светлокраката зелева бълха снася яйцата си около главните жилки поединично, като ги залепва със секрет от придатъчните полови жлези, а вдлъбнатоивичестата - по кореновата шийка на растенията в прогризани от женските индивиди ямички. Излюпилите се ларви се хранят с корените или паренхимата на листата (за светлокраката), но повредите от тях се отразяват значително по-слабо върху растенията в сравнение с повредите от възрастните насекоми. След като се развият напълно ларвите напускат местата на повредата и отиват в почвата, където какавидират. Бръмбарите от новото поколение не излизат непосредствено след като имагинират, а остават известно време в почвата в камерните, където са какавидирали ларвите. Те напускат почвата през юли и началото на август, излизат на повърхността, където се хранят по зелето, алабаша и други кръстоцветни, и през октомври постепенно преминават по местата на зимуване.

Как се провежда борбата със земните бълхи?

За борбата със земните бълхи са от значение са всички агротехнически мероприятия, които осигуряват добро и бързо развитие на растенията. За да се ограничат масовото размножаване на земите бълхи и силните повреди от тях, необходимо е да се унищожат плевелите и растителните остатъци, културите да се засяват или засаждат рано и да се отглеждат при висока агротехника. Химична борба се провежда срещу възрастните, преди снасянето на яйцата. При установяване на повече от 3-5 бълхи на 1 m2 или при 10% унищожена листна маса, да се пръска с контактни органофосфорни, карбаматни, пиретроидни и др. инсектициди. Няма регистрирани препарати за борба със земните бълхи. Пръскането може да се извърши с препарати регистрирани за борба с цвекловите бълхи: БИ-58 - 150 мл/дка; Децис 2.5 ЕК - 20 мл/дка; Дурсбан 4 Е - 200 мл/дка; Карате ЗЕОН - 12.5 мл/дка; Нуреле Дурсбан - 50 мл/дка; Пиринекс 48 ЕК - 200 мл/дка; Талстар 10 ЕК - 0.03%; Суми Алфа 5 ЕК - 30 мл/дка и др.

Да се вземат мерки за опазване на пчелите от отравяне с препарати.