Ягодовото хоботниче (Anthonomus rubi Hrbst) се среща на много места в страната, но плътността му е малка. Напада ягодата, малината и розата. Най-силно се повреждат ранните сортове и сортовете с по-дълги цветни дръжки.

Възрастното е дребен хоботен бръмбар с дължина на тялото 2-3 мм. Има тъмнокафяв до черен цвят, а отделни екземпляри са оцветени червеникаво. Яйцето е кръгло и бяло. Ларвата е бяла, без крака, дълга 4-4,5 мм, с дъговидно извито тяло и жълто-кафява глава. Какавидата е белезникава, дълга около 3 мм.

Ягодовото хоботниче развива едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в повърхностния почвен пласт, под бучките пръст, под окапалите листа и други растителни части.

Рано напролет преминават по ягодовите пъпки и се хранят с прашеца им. Повреждат листата, листните дръжки и пъпките, като ги надупчват с хоботчето си. След допълнителното хранене започва яйцеснасянето. Женските полагат яйцата в цветните пъпки, като предварително нараняват цветната дръжка. Наранените дръжки се пречупват и след няколко дни цветните пъпки опадат. Излюпените ларви се развиват в повредените и опадали цветни пъпки, като се хранят с разлагащите се тъкани. Когато повредите на цветните дръжки са по-слаби, пъпките не опадат, а засъхват. В такива случаи излюпените ларви не могат да се доразвият и загиват.

Изхранените ларви какавидират в нападнатите пъпки. Новите хоботничета се появяват по време на узряването на плодовете. Хранят се до зазимяването си, като убождат листата на ягодата. По посочения начин ягодовото хоботниче поврежда пъпките на малината и къпината.

Борба с ягодовото хоботниче

Борбата с ягодовото хоботниче трябва да се провежда, рано през пролетта, срещу възрастните насекоми, преди да са снесли. ПИВ по време на бутонизацията е 11 бр. повредени пъпки на м2 или 15% нападнати растения. Няма официално регистрирани препарати за борба с ягодовото хоботниче. Може да се използват широкоспектърните инсектициди (Децис 2,5 ЕК - 0,04%, Нуреле Д - 0,04% и др.).

Вижте още:

Сливовата плодова оса е един от най-опасните вредители по сливата и джанката

Щурец пустинник - предпочита глинестите и напукани почви

Лъжекалифорнийска стридоподобна щитоносна въшка