Сливови плодови осиСливови плодови оси са едни от най-опасните неприятели по сливата в началото на вегетационния период. Могат да предизвикат над 80% червивост и окапване на завръзите.

Черна сливова плодова оса

Черната сливова плодова оса (Hoplocampa minuta Christ.) се среща във всички сливопроизводителни райони у нас и е един от най-опасните неприятели на сливовите. Ларвата причинява червясване на плодовете на сливата, джанката, трънкосливката, черешата и кайсията.

Възрастното насекомо е дребна оса, която има блестящо черни тяло и крака. Пипалата у женските индивиди са жълти, само първите две членчета, а понякога и основата на третото са черни. Краката са сиво-кафяви, с черни бедрени пръстенчета. Крилата са ципести и прозрачни. Предният чифт крила към основата имат по-тъмнокафяво петно. Дължината на тялото й е 4-5 мм. Яйцето е дребно, овално, белезникаво, с дължина 0,6 мм. Ларвата е зеленикавобяла или светложълтеникава, леко извита, с оранжево-жълта глава, широки горни челюсти и с 10 чифта крака, от които гръдните са най-добре развити. Дълга е 8-9 мм. Издава неприятна миризма на дървеница. Какавидата е в бяло плътно пашкулче, което има овална форма и кафяв цвят с полепнали по него почвени частици. Дължината на пашкулчето е около 6 мм.

Черната сливова плодова оса има едно поколение годишно и зимува като ларва в почвата на дълбочина от 2 до 8 см. По-успешно презимуват ларвите в овлажнените песъчливи и песъчливо-глинести почви. В районите с такива почви плътността на вида е най-голяма. Какавидирането се извършва през пролетта, десетина дни след като температурата на почвата достигне 8-10°С. Когато започва цъфтежът на трънките и на ранните сливови сортове, се появяват първите оси. Масовият летеж е около средата на април. За да узреят полово, осите се хранят с нектар. През деня, когато е по-топло, осите облитат пъргаво сливовите дървета и търсят подходящи цветове за снасяне на яйцата. В продължение на около две седмици една женска снася общо 60-70 яйца в тъканта на чашелистчетата и по-рядко в самите чашки на още неразтворените цветове. След снасянето на яйцето на същото място се появява неправилно по форма кафяво петънце, по което може да се познае мястото на яйцеснасянето. По броя на петънцата се установява и плътността на заразяването. Яйчната продукция зависи много от метеорологичните условия. Високите средни дневни температури и ниската атмосферна влажност са неблагоприятни за яйцеснасянето. При температура 20,5°С и влажност 39% яйцеснасянето се прекратява. Ембрионалното развитие продължава от една до две седмици. Излюпените ларви напускат джобчето през кръгъл отвор, движат се известно време по повърхността на цветовете и след това навлизат в завръзите, с вътрешността на които се хранят, като ги изпълват с черна саждива материя. Ларвите се развиват в продължение на две до три седмици, като една унищожава от 2 до 5 плода. Повредените плодове окапват на земята заедно с дръжките, а ларвите след 1 до 2 дни ги напускат и търсят подходящо място за зимуване. Дълбочината, на която навлизат ларвите в почвата за зимуване, е от 5 до 25 см в зависимост от почвения тип.

Черната сливова оса напада най-много ранноцъфтящите сливови сортове. В сливовите райони трънките са постоянен източник на зараза.

Жълта сливова плодова оса

У нас по сливата вреди и жълтата сливова плодова оса (Hoplocampa flava L.), но се среща в по-малък размер. Жълтата сливова плодова оса е с жълто-кафяво тяло, крака и антени. Гърдите и главата са черни. Развитието й е сходно с развитието на черната сливова плодова оса.

Борба със сливовите плодови оси

За да се унищожат зимуващите ларви, извършва се есенна обработка на почвата в сливовите насаждения. Химичната борба се насочва срещу възрастните, преди и по време на яйцеснасянето и срещу ларвите, по време на излюпването и вгризването в завръзите. Появата на осите се установява чрез стръскване на дърветата рано сутрин. Сигнал за борба трябва да се дава, когато при стръскването средно от едно дърво паднат 2-3 сливови оси. Ако се пропусне този момент, борбата се сигнализира при най-малко 5% нападнати сливови плодчета. Третирането срещу ларвата се провежда след цъфтежа, когато 3/4 от венчелистчетата са засъхнали, но не са окапали и ларвите не са се вгризали в плодчетата. Освен това пръскане може да се проведе и второ, когато първите повредени плодове започват да падат, за да се засегнат гъсениците при преминаването им от един плод в друг. Регистрирани препарати за борба със сливовите плодови оси са: Децис 2.5 ЕК – 0.05%; Суми Алфа 5 ЕК – 0.02%.