Потвърждава се прогнозата за масово намножаване на обикновената полска мишка - полевката, в Северозападна България и цяла Северна България.

Засега щетите са незначителни, но те ще бъдат много по-съществени, ако полевката успее да презимува и през април пролетта стартира с плътност от 4-5 колинии на декар, твърдят специалистите по растителна защита от Монтана. В такива случаи щетите достигат до 30-35 процента в силно нападнатите посеви, а това води до 80 на сто намаляване на добивите от есенници. Сега тя се размножава главно в есенните житни посеви, рапицата и люцерната. Затова борбата с нея трябва да се води в площите с тези култури.

След проверките се е оказало, че в повечето от третираните с родентициди посеви с есенници се наблюдава добър ефект от внесените примамки, затихване на вредността и възстановяване на растенията. Направени са обаче и некачествени третирания, в резултат на които числеността на полевката в някои посеви все още е висока и ще се наложи повторно третиране.

В настоящия момент условията за развитието и намножаването на полевката са крайно благоприятни. Защото се удължава размножителният период и числеността и вредоносната дейност продължава.

Специалистите оценяват обстановката на полето в момента като предкаламитетна и при продължаване на благоприятните метеорологични условия през критичния за полевката зимен период, следва да се очаква каламитетно намножаване.

От Националната служба за растителна защита препоръчват на земеделските производители редовно да обследват посевите с пшеница, ечемик, зимна маслодайна рапица и люцерна. При установяване плътност на границата на пределната икономическа вредност от два броя активни колонии на декар, трябва незабавно да се предприеме третиране на нападнатите площи.

Специалистите по растителна защита са на разположение на земеделските производители и ще оказват методическо съдействие при вземане на решения за борбата с полевката.източник: Монт-прес